V roce 2021 se začne řešit 9 česko-polských projektů

Díky iniciativě CEUS – Central European Science Partnership budou letos poprvé řešeny společné badatelské projekty český a polských vědců. Českou část projektů bude financovat Grantová agentura České repuliky (GA ČR), financování polské části se zhostí partnerská polská agentura Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Projekty byly hodnocené formou Lead Agency – tedy návrhy projektů byly doporučeny k financování jednou agenturou a druhá výsledky jejího hodnocení převzala. Roli hodnoticí agentury zastávala v této výzvě GA ČR.

K financování byly doporučeny následující projekty*

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu Doba řešení
21-07004K Ing. Hynek Beneš Ph.D. Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Polyelektrolyty na bázi kyseliny itakonové získané z biomasy pro syntézu samouspořádaných nanokompozitních hydrogelů 3 roky
21-05030K doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Opticky polopropustné nanostruktury oxidu titanu na površích s komplexní geometrií pro zvýšení fotokonverze a citlivosti snímačů 3 roky
21-33574K Ing. Jan Platoš, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Celoživotní strojové učení z datových proudů 3 roky
21-14200K prof. Ing. Radek Cibulka Ph.D. Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Cílený návrh flavinů pro organickou fotokatalýzu 3 roky
21-27735K Mgr. et Mgr. Evžen Bouřa Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Strukturní a funkční analýza regulace lipid-transportního proteinu ORP8 3 roky
21-26400K Mgr. Pavel Krejčí Ph.D. Lékařská fakulta, Masarykova univerzita Vztah struktury a funkce v signálováni fibroblastových růstových faktorů 3 roky
21-16667K prof. RNDr. Aleš Stuchlík Ph.D., DSc. Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Aktivace korové paměťové stopy ve zdraví a u Alzheimerovy nemoci: přímý přístup k testování indexové teorie paměti v hipokampu 3 roky
21-04081K Mgr. Pavel Skopal Ph.D. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Studia animovaného filmu v Gottwaldově a Lodži (1945/47-1990) – komparativní kolektivní biografie 3 roky
21-04023K RNDr Pavel Linhart PhD Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Je vnitropohlavní výběr hybatelem evoluce signálů individuální identity živočichů? 3 roky

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání česko-polských projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

Výzvy vyhlašované v rámci CEUS budou od letošního roku vyhlašovány v rámci WEAVE – iniciativy, která plánuje propojit 12 evropských organizací financujících vědu.

Přečtěte si více o mezinárodní spolupráci v roce 2021

 

 

 

*Grantová agentura České republiky si vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty ze zákonných důvodů omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.