Vyhlášení veřejné soutěže [STANDARDNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.

Soutěžní lhůta začíná 17. 2. 2015.

Návrhy projektů je možné podávat do 31. 3. 2015.

Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Důležité dokumenty“.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů