Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency (ARRS)

Logo agentury ARRS

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci se slovinskou agenturou ARRS v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency.

Soutěžní lhůta začíná 11. 12. 2020.

Českou část přihlášky v rámci iniciativy CEUS je možné podávat nejpozději do 19. 2. 2021, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 12. 2. 2021, který stanovila pro slovinské uchazeče agentura ARRS. Předpokládaný počátek projektů bude 1. 8. 2021.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace“.

Vstup do aplikace pro podávání české části přihlášky.

Originální text výzvy na stránkách ARRS.

FAQ A KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GA ČR písemně (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel. č. 227 088 841. Dále se můžete obrátit na pracovníky Oddělení mezinárodní spolupráce na e-mailu la@gacr.cz.

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021 – GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury (CEUS, SNSF)

Rules – partner organization

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4 a to nejpozději do 19. 2. 2021,  předmětem zprávy je „LA CEUS – způsobilost“.

Další informace

Spolupráce CEUS

Přehled pravidel k LA projektům