Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency – National Science Foundation (USA)

Vlajka USA

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci nové spolupráce s americkou National Science Foundation (NSF).

Výzva je kontinuální. Česká část návrhu projektu musí být doručena GA ČR do 7 dnů od podání návrhu projektu k NSF.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo v záložce Zadávací dokumentace.

Specifické náležitosti přihlášky nestanovené v rámci Pravidel:

Část C1: Vložte prosím jednostránkový cover sheet obsahující: název projektu, jméno navrhovatele (popřípadě spolunavrhovatele) a dalších členů týmu, rozšířený abstrakt v anglickém jazyce.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4, a to nejpozději do 7 dnů od podání návrhu NSF. Jako předmět zprávy uveďte „LA – způsobilost“. Kopie zahraniční přihlášky se nepřikládá.

 

FAQ A KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky Oddělení mezinárodních vztahů prostřednictvím e-mailu la@gacr.cz nebo prostřednictvím našeho Helpdesku GA ČR e-mailem (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách Po–Čt: 9:00–16:00; Pá: 9:00–15:00 na tel. č. 227 088 841.