Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci s polskou agenturou NCN v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency.

Soutěžní lhůta začíná 15. 9. 2020.

Českou část přihlášky v rámci iniciativy CEUS je možné podávat nejpozději do 22. 12. 2020, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 15. 12. 2020, který stanovila pro polské uchazeče agentura NCN.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Zadávací dokumentace„.

Vstup do aplikace pro podávání české části přihlášky.

Originální text výzvy najdete zde: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus20. V nejbližších dnech bude text dostupný i v anglickém jazyce.

FAQ A KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně/(info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel. č. 227 088 841.

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na  principu Lead Agency (LA granty) – 2021 – GA ČR vystupuje v roli  „Lead“ agentury (CEUS)

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021 – GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury (CEUS, SNSF)

Rules – Lead Agency

Rules – partner organization

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4 a to nejpozději do 22. prosince 2020,  předmětem zprávy je „LA CEUS – způsobilost“.

Další informace

Spolupráce CEUS

Přehled pravidel k LA projektům