Genderová tematika v činnosti GA ČR

vědkyně

Genderovou problematiku na GA ČR dlouhodobě reflektujeme. Řešíme potřebu vytváření podmínek pro rovné uplatnění žen a mužů i pro kombinaci vědecké práce a rodičovství. Zabýváme se rozvojem lidských zdrojů. Zohledňujeme situaci řešitelek i řešitelů nejen v kontextu mateřství a rodičovství, ale také v dalších situacích, jako jsou zdravotní komplikace nebo péče o rodinné příslušníky.

Průběžně aktualizujeme zadávací dokumentace všech skupin grantových projektů, nedávno i v návaznosti na doporučení a stanoviska uvedená v metodickém dokumentu Doporučení pro poskytovatele podpory VaVaI k řešení pracovních podmínek v oblasti výzkumu (NKC gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, vydáno 2020).

Poskytujeme plnou součinnost při přípravě implementace Strategie rovnosti žen a mužů 2021 – 2030.

Pravidelně revidujeme Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích (2024). Genderové problematice se každoročně věnujeme také ve Zprávách o činnosti GA ČR.

Níže naleznete odkazy na relevantní dokumenty i zajímavosti.

Kontaktovat můžete genderové koordinátorky. Konkrétní opatření a doporučení týkající se zadávacích dokumentací a administrace projektů konzultujte na infolince GA ČR (+420 227 088 841) a emailu info@gacr.cz.

Mediální příspěvky týkající se genderové tematiky

Kontakty na genderové koordinátorky

Mgr. Petra Svobodová (Petra.Svobodova@gacr.cz)

Mgr. et Mgr. Jana Burešová (Jana.Buresova@gacr.cz)