Grantová agentura ČR podpoří téměř 500 nových vědeckých projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vybrala 477 výzkumných projektů, které budou financovány od příštího roku. Témata projektů, která si vědci zvolili, jsou ze všech oblastí základního výzkumu, jehož hlavním cílem je přinést nové poznatky. Projekty byly vybrány v rámci různých grantových výzev – vybrané projekty budou probíhat 35 let. Za tu dobu na ně poputuje přes 3,5 miliardy Kč.

„Základní výzkum je charakteristický tím, že přináší nové poznatky. Díky němu byly velmi rychle vyvinuty vakcíny proti covid-19 – když epidemie přišla, existovala totiž již řada poznatků, na kterých se dalo stavět. GA ČR podporuje všechny oblasti základního výzkumu také proto, že nikdy nevíme, kdy mohou být užitečné. Na poznatcích základního výzkumu stojí také všechny současné vynálezy,“ podotkl předseda GA ČR Petr Baldrian.

Nejvíce badatelských projektů jako každý rok uspělo v hlavní soutěži standardních projektů. „Všechny vybrané projekty jsou excelentní a srovnatelné s mezinárodními standardy, a to i kvůli tomu, že v této soutěži bude podpořeno méně než 20 % návrhů projektů,“ říká Petr Baldrian a dodává: „O kvalitě projektů vybíraných GA ČR svědčí i výsledky již ukončených projektů, které přinesly řadu publikací a hlavně nových poznatků, patřících do absolutní světové špičky.“ Standardních projektů bude financováno od příštího roku celkem 434.

Pro každého vědce je důležité získat co nejdříve zahraniční zkušenosti, proto GA ČR letos poprvé vypsala soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tyto granty jsou rozděleny na příjezdové granty pro vědce ze zahraničí a na výjezdové granty pro české vědce. „Smyslem těchto grantů,“ říká předseda GA ČR, „je umožnit českým badatelům získat zkušenosti s vědou světové úrovně na nejlepších zahraničních pracovištích. Součástí grantu je i návrat na české pracoviště, kde se získané zkušenosti zúročí. Druhá větev této soutěže otevře nejlepším mladým vědcům z cizích zemí kariéru na vědeckých institucích v České republice.“ V prvním roce bylo uděleno 27 grantů PIF, v příštích letech GA ČR očekává nárůst.

„Mladí vědci touží také po možnosti realizovat svoje originální nápady a vybudovat si vlastní tým. To umožňují granty JUNIOR STAR, které jsou však vysoce výběrové a dosáhnou na ně jen vědci, kteří již mají potřebné zkušenosti. Pokud ale projdou přísným výběrovým procesem, zaslouží si dlouhodobou podporu pro rozvoj vlastního tématu,“ představuje soutěže pro začínající vědce předseda GA ČR. Na pětiletou podporu ve výši až 25 milionů Kč dosáhlo šestnáct badatelů.

Všechny projekty prošly transparentním několikastupňovým hodnoticím procesem, na kterém se podílí přes 400 českých odborníků na jednotlivé oblasti výzkumu a stovky zahraničních vědců. Lhůta pro podávání návrhů projektů byla kvůli epidemické situaci prodloužena o dva týdny, výsledky jsou však vyhlášeny v původním termínu. „Velký dík si zaslouží naši hodnotitelé, jen díky nim a jejich nadstandardnímu nasazení se podařilo vyhlásit výsledky ještě letos.“

Seznam podpořených projektů

Výsledky mezinárodních výzev budou oznamovány v příštích týdnech, po jejich potvrzení zahraničním partnerem.

 

Grantová agentura České republiky

GA ČR jako jediná instituce v České republice poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu výhradně na projekty základního výzkumu. Mezi cíle GA ČR patří financovat vědecké projekty základního výzkumu erudovaných vědců i začínajících mladých vědců a jejich týmů, vytvářet vhodné a atraktivní podmínky pro vědce a také podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.