Tiskové zprávy

Pět laureátů získalo Cenu předsedy GA ČR za vynikající výzkum 30. 9. 2021

Excelentní vědci a vědkyně dnes obdrželi Cenu předsedy Grantové agentury České republiky (GA ČR) za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů, kterou letos výjimečně předala místopředsedkyně GA ČR Stanislava Hronová. Prestižní ocenění za nejlepší základní výzkum obdrželi Martin Pivokonský (Akademie věd ČR), Vladimír Šindelář (Masarykova univerzita), Zdeněk Lánský (společné centrum Akademie věd ČR a Univerzity […]

Čeští vědci získají finance na společné projekty s vědci z USA 1. 6. 2021

Grantové agentuře České republiky (GA ČR) se podařilo uzavřít dohodu o vysoce prestižní spolupráci s americkou vládní agenturou National Science Foundation (NSF). Jedná se o dosud nejrozsáhlejší spolupráci v oblasti vědy mezi oběma zeměmi. Vědci z ČR a USA budou moci za podpory obou agentur společně zkoumat témata v oblastech umělé inteligence, nanotechnologií nebo věd o plazmatu. „To, že […]

(Znovu)Vyhlašujeme nové výzvy grantových soutěží pro rok 2022 10. 3. 2021

Aktualizace 10. 3. 2021: V souvislosti se šířením pandemie COVID-19 na území České republiky a zavedením nových vládních opatření, jako je omezení pohybu osob a zavření vzdělávacích zařízení, obzvláště mateřských škol, předsednictvo GA ČR na základě žádostí od vědecké veřejnosti rozhodlo o prodloužení lhůty pro podávání návrhů projektů již vyhlášených soutěží, respektive o jejich zrušení a opětovném vypsání. […]

Rakousko–český projekt pomáhá v boji proti koronaviru. Řeší dekontaminaci povrchů a recyklaci ochranných pomůcek 10. 2. 2021

Pandemie COVID-19 odhalila potřebu účinné dekontaminace předmětů denní potřeby, která povede ke snížení nepřímého přenosu virů dotykem. Na to reaguje výzkumný projekt financovaný rakouskou grantovou agenturou FWF a Grantovou agenturou České republiky (GA ČR). Mezinárodní projekt byl schválený v urgentním režimu na konci roku 2020. Jeho cílem je nabídnout bezpečnou, ekologickou a dostupnou alternativu k současným metodám […]

Navazujeme spolupráci s agenturou Luxembourg National Research Fund 5. 2. 2021

Grantová agentura České republiky (GA ČR) uzavřela tento týden dohodu o spolupráci s lucemburskou agenturou Luxembourg National Research Fund (NRF). Spolupráce byla uzavřena na základě iniciativy Weave, jejímž cílem je do roku 2025 propojit 12 evropských institucí podporujících vědu a výzkum. Vědci budou moci žádat o společné řešení projektů s kolegy z Lucemburska již letos. „Stejně jako v minulých […]

Weave: Nový způsob financování zahraničního výzkumu 18. 12. 2020

Dvanáct organizací zabývajících se financováním vědy dnes ve spolupráci se Science Europe spustilo Weave – evropskou iniciativu, jejímž cílem je financovat a podporovat excelentní mezinárodní výzkumné projekty. Rozsah sítě, která bude podporovat bilaterální a trilaterální vědeckou spolupráci napříč Evropou, je unikátní. Cílem Weave je zjednodušit podávání návrhů a proces výběru společných projektů – hodnocení bude […]

Profesor Jaroslav Koča se stává předsedou GA ČR 10. 12. 2020

Strukturní biolog prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., se dnes na základě jmenování vlády ČR ujímá vedení Grantové agentury České republiky (GA ČR). Na pozici nahradil jadernou fyzičku RNDr. Alici Valkárovou, DrSc., která i nadále zůstává členkou předsednictva GA ČR. Profesor Koča do GA ČR přinese nejen své manažerské zkušenosti z pozice vědeckého ředitele Středoevropského technologického institutu […]

Grantová agentura ČR podpoří v roce 2021 nové projekty za miliardu korun 4. 12. 2020

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ze svého rozpočtu, který přesahuje 4 miliardy korun, bude příští rok financovat nové projekty základního výzkumu za přibližně miliardu korun. Zbytek účelových prostředků je alokován na již probíhající projekty. Vedle standardních projektů budou financovány projekty excelence EXPRO a projekty JUNIOR STAR zaměřené na mladé vědce. Další projekty získají financování […]

GA ČR podpoří téměř 50 vysoce výběrových projektů EXPRO a JUNIOR STAR 2. 11. 2020

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vybrala k financování od příštího roku 16 projektů EXPRO a 30 projektů JUNIOR STAR. Obě tyto grantové soutěže mají za cíl podpořit excelenci ve všech oblastech základního výzkumu. Granty JUNIOR STAR mají především umožnit začínajícím vynikajícím vědcům vést vlastní výzkum. EXPRO granty míří na podporu inovativních projektů zkušených badatelů. Špičkové […]

GA ČR povede strukturní biolog Jaroslav Koča 21. 10. 2020

Vláda České republiky v pondělí jmenovala na základě návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace na pozici předsedy GA ČR prof. RNDr. Jaroslava Koču, DrSc. Tuto roli převezme od jaderné fyzičky RNDr. Alice Valkárové, DrSc., 10. prosince 2020, která v následujícím funkčním období zůstává členkou předsednictva GA ČR. Současně byl do pětičlenného předsednictva podruhé jmenován s účinností od 7. ledna […]

ODEBÍREJTE NOVINKY Z GA ČR

Prohlášení o přístupnosti
English
   
© 2021 GA ČR