Česko-korejský projekt uspěl v hodnocení GA ČR i korejské agentury NRF

Grantová agentura České republiky (GA ČR) společně s korejskou The National Research Foundation of Korea (NRF) od ledna 2024 podpoří projekt profesora Františka Foreta z Ústavu analytické chemie AV ČR a profesora Doo Soo Chunga z univerzity v Soulu.

Projekt financovaný GA ČR a NRF

Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Délka (roky) Oborová komise
24-11335J Ing. František Foret, CSc. Epitachoforéza – koncentrování a separace iontových složek vzorku z velkých objemů Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. 2 OK2 – vědy o neživé přírodě

Návrh projektu úspěšně prošel hodnoticím procesem každé z agentur. Projekt se bude řešit dva roky a každá z agentur uhradí tu část nákladů, která připadne na vědce z její země.

Úspěšná bilaterální spolupráce GA ČR s korejskou stranou probíhá již od roku 2005.

Výsledky dalších mezinárodních výzev budou oznámeny po jejich potvrzení partnerskou agenturou.