Vyhlášení veřejné soutěže [STANDARDNÍ PROJEKTY]

PŘÍLOHY

84 KB Datum přidání: 21. 2. 2017
609 KB Datum přidání: 1. 3. 2017
4 MB Datum přidání: 15. 2. 2016
15 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
16 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
15 KB Datum přidání: 22. 2. 2017

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017.

Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.

Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Dokumenty„.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

V případě jakýchkoliv dotazů navštivte frekventované dotazy, nebo se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel.č. 227 088 841.

Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji řešené dotazy – zde. Pro uchazeče je také k dispozici prezentace, která byla přednesena v rámci seminářů pro uchazeče pořádaných v tomto kalendářním roce – zde.

a

Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]

PŘÍLOHY

85 KB Datum přidání: 21. 2. 2017
85 KB Datum přidání: 21. 2. 2017
85 KB Datum přidání: 21. 2. 2017
4 MB Datum přidání: 15. 2. 2016
15 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
16 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
15 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
684 KB Datum přidání: 1. 3. 2017

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017.

Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.

Zadávací dokumentace pro mezinárodní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Dokumenty„.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

V případě jakýchkoliv dotazů navštivte frekventované dotazy, nebo se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel.č. 227 088 841.

Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji řešené dotazy – zde. Pro uchazeče je také k dispozici prezentace, která byla přednesena v rámci seminářů pro uchazeče pořádaných v tomto kalendářním roce – zde.

Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]

PŘÍLOHY

86 KB Datum přidání: 21. 2. 2017
4 MB Datum přidání: 15. 2. 2016
15 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
16 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
15 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
594 KB Datum přidání: 1. 3. 2017

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017.

Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.

Zadávací dokumentace pro juniorské projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Dokumenty„.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

FAQ a KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů navštivte frekventované dotazy, nebo se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel.č. 227 088 841.

Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji řešené dotazy – zde. Pro uchazeče je také k dispozici prezentace, která byla přednesena v rámci seminářů pro uchazeče pořádaných v tomto kalendářním roce – zde.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu s počátkem řešení 2018 nebude vyhlášena

Na základě rozhodnutí předsednictva rakouské grantové agentury Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) nebude možné podávat návrhy rakousko-českých projektů základního výzkumu s počátkem řešení 2018. V následujícím roce se očekává navázání na tradiční spolupráci GA ČR a FWF vyhlášením společné výzvy k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu s počátkem řešení 2019. Grantová agentura ČR bude o případné výzvě k podávání návrhů projektů informovat na svých webových stránkách.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Rozhodnutí o udělení dalších standardních grantových projektů

PŘÍLOHY

916 KB Datum přidání: 23. 2. 2016

Předsednictvo Grantové agentury ČR rozhodlo o udělení dalších standardních grantových projektů, dodatečně podpořených z finanční rezervy. Níže je zveřejněn kompletní seznam financovaných projektů s počátkem řešení v roce 2016.
Úspěšnost u standardních grantových projektů je 27,8 %.

Registrační čísloDoba trváníOborNázevNavrhovatelUchazeč
16-00043S3Technické vědyPokročilá funkcionalita materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí dopo...Ladislav StrakaFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-00329S3Technické vědyNové efekty a funkcionality v subvlnových vlnovodných fotonických strukturá..doc. Ing. Ivan Richter, Dr.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
16-00567S3Technické vědyAlkalicky aktivované aluminosilikátové kompozity se zvýšenou elektrickou vo...doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph. D.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
16-01246S3Technické vědyPočítačové a experimentální modelování samobuzených kmitů hlasivek a vliv j...prof. Dr. Ing. Tomáš VampolaČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
16-01312S3Technické vědyPaprskové metody pro elektromagnetické vlny v nehomogenních bianizotropních...RNDr. Luděk Klimeš, DrSc.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-01438S3Technické vědyPoužití ternárních pojiv na bázi sádry v kompozitních materiálechIng. Alena Vimmrová, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
16-02098S3Technické vědyOrgano-kovové sítě se zabudovanými polymery pro separaci plynůRNDr. Jan Demel, Ph.D.Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
16-02261S3Technické vědyVyužití akustických metod pro nedestruktivní testování stavu betonu degrado...Prof.RNDr. Zdeněk Chobola, CSc.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
16-02647S3Technické vědyVlastnosti vody a mořské vody v metastabilních stavech. Experiment, molekul...Ing. Jan Hrubý, CSc.Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
16-02681S3Technické vědySilikalitové nanofilmy s laditelnými vlastnostmi jako perspektivní biokompa...RNDr. Ivan Jirka, CSc.Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
16-02702S3Technické vědyMateriály s nanostrukturovaným povrchem pro biomediciální aplikaceMgr. Vladimír Proks, Ph.D.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
16-02787S3Technické vědyVodivé polymerní kryogelyRNDr. Jaroslav Stejskal, CSc.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
16-02862S3Technické vědyNízkoenergetická pojiva na bázi alkalicky aktivovaného odpadního cihelného ...Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
16-03085S3Technické vědyElektrochemické a korozní vlastnosti Heuslerovy slitiny typu Fe2ZrSidoc. Ing. Jan Macák, CSc.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí
16-03194S3Technické vědyVliv modifikovaného grafen oxidu na chování vícesložkových polymerních syst...Ing. Ivan Kelnar, CSc.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
16-03322S3Technické vědyObjasnění mechanismů rozvoje poruch řeči a hlasu u roztroušené sklerózy s v...Ing. Jan Rusz, PhD.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
16-03823S3Technické vědyHomogenizace a víceškálové počítačové modelování proudění a nelineárních in...Prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc.Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
16-03950S3Technické vědyMód porušování pevných těles na základě střižně-tahového modelu: laboratorn...Ing. Tomáš Lokajíček, CSc.Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-04132S3Technické vědyEpistemické nejistoty modelů trhlin v železobetonových konstrukcíchIng. Vladimír Červenka, Ph.D.,Feng.Červenka Consulting s.r.o.
16-04340S3Technické vědyOxidové nanomagnety, jejich vlastnosti a interakce s biologickými systémydoc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-04420S3Technické vědyKombinované využití fonetických a korpusově založených postupů při odstraňo...Doc.Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D.Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
16-04454S3Technické vědyNejistoty na materiálové úrovni ovlivňující nejistoty na úrovni konstrukceProf. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
16-04546S3Technické vědyAeroelastické vazby a dynamické chování rotačně periodických tělesIng. Luděk Pešek, CSc.Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
16-04863S3Technické vědyNanovlákenné systémy pro lokální uvolňování léčiv při léčbě nádorových onem...Ing. Jiří Michálek, CSc.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
16-05167S3Technické vědyPoužití iontových svazků pro modifikace struktur založených na grafenuIng. Zdeněk Sofer, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
16-05608S3Technické vědyHledání perspektivních materiálů na pomezí mezi aluminidy železa a entropic...Doc. RNDr. Josef Pešička, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-05631S3Technické vědyRedukce dosvitu scintilátorů pro detektory elektronů v SEMRNDr. Petr Schauer, CSc.Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
16-05886S3Technické vědyVýzkum vlivu smykové a tahové reologie polymerních tavenin na stabilitu pro...Prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
16-06175S3Technické vědySyntéza a analýza systémů fraktálního řádů využívající netradiční aktivní p...doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
16-06678S3Technické vědySystémy popsané parciálními diferenciálními rovnicemi s různými typy zpoždě..Ass. Prof. Oleksandr Rezunenko, Ph.D.Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
16-06697S3Technické vědySyntéza a charakterizace nových barevných směsných oxidů kovůProf. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
16-07711S3Technické vědySystematická studie vlivu výšky Schottkyho bariéry na energetické filtrován...Ing. Jiří Navrátil, CSc.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
16-07795S3Technické vědyAnalýza systémů s asynchronními stroji s kombinovaným vinutím hvězda-trojúh...Ing. Miroslav Chomát, CSc.Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
16-07898S3Technické vědyAglomerace částic polyolefinů studovaná na meso-měřítkudoc. Ing. Juraj Kosek, Dr.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
16-08549S3Technické vědyIdentifikace dynamických systémů na časových škáláchProf. RNDr. Josef Diblík, DrSc.Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
16-08937S3Technické vědyStav napětí a deformace vláknobetonových kompozitů v interakci se zemním pr...Prof. Ing. Radim Čajka, CSc.Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
16-08944S3Technické vědyBiomechanická studie interakce kraniomaxilofaciálního implantátu s kostí s ...Ing. Petr Marcián, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
16-08963S3Technické vědyPerspektivní hořčíkové slitiny se zlepšenými korozními, biologickými a mech...Prof. Dr. Ing. Dalibor VojtěchVysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
16-09518S3Technické vědyMechanismy creepového porušování pokročilé 9%Cr feritické oceli modifikovan...Prof.Ing. Václav Sklenička, DrSc.Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
16-09713S3Technické vědyEfektivní explorace prostoru propojených datMgr. Martin Nečaský, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-10019S3Technické vědyBraggovská vlákna pro přenos laserového záření ve spektrální oblasti 1900-2...Ing. Vlastimil Matějec, CSc.Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
16-10527S3Technické vědyNanostruktury na bázi garfitizovaného C3N4 pro fotokatalytický rozklad oxid...prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Institut environmentálních technologií
16-10562S3Technické vědyViskozita a kinetické jevy ve sklotvorných systémechProf. Ing. Jiří Málek, DrSc.Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
16-11140S3Technické vědyNa mikrofludice založená velmi rychlá diferenční fluometrie pro výzkum léků...doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
16-11378S3Technické vědyRozhodování ve stavebnictví na základě hodnocení rizikprof. Ing. Milan Holický, DrSc.České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav
16-11769S3Technické vědyNitridové heterostruktury pro rychlou detekci ionizujícího zářeníIng. Alice Hospodková, Ph.D.Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-11879S3Technické vědyObnova železobetonových konstrukcí pomocí simultánního odstranění chloridů ...Doc.Ing. Jiří Němeček, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
16-11965S3Technické vědyAdaptivní akustické metapovrchy pro aktivní řízení zvukového poledoc. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D.Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
16-12075S3Technické vědyOptimalizace mechanických vlastností pokročilých hořčíkových slitin s vysok...RNDr. Kristián Máthis, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-12150S3Technické vědySamouspořádávající se vícefunkční fotosenzitivní materiályIng. Věra Hamplová, CSc.Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-12477S3Technické vědyHydrogely s integrovanými hydrofobními nanodoménami - struktura, transportn...Prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
16-12828S3Technické vědyVliv defektů na raná stadia precipitace v lehkých vytvrditelných slitináchDoc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-12960S3Technické vědyGenerátor záření ve střední infračervené oblasti o vysokém průměrném výkonuIng. Tomáš Mocek, Ph.D.Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-13306S3Technické vědySamovolné rozmítání vlnové délky a související nestability vláknových laser.Ing. Pavel Peterka, Ph.D.Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
16-13778S3Technické vědySelektivní sorbenty toxických iontů připravené z odpadní keramiky: charakte...Ing. David Koloušek, CSc.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
16-13797S3Technické vědyPůvod a mechanismus anomálního skluzu v nemagnetických bcc kovechIng. Roman Gröger, Ph.D. et Ph.D.Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
16-13830S3Technické vědyPerfuzní zobrazování v magnetické rezonanci pomocí komprimovaného snímáníIng. Radovan Jiřík, Ph.D.Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
16-13876S3Technické vědyPříprava a charakterizace mikro a nanostruktur ve vysokoindexových sklechProf. Ing. Miroslav Vlček, CSc.Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
16-14599S3Technické vědyMechanismy plastické deformace a dvojčatová rozhraní v hexagonálních kovechMgr. Andriy Ostapovets, Ph.D.Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
16-14758S3Technické vědyVliv nanotopografie povrchu na bioaktivní vlastnosti titanové slitiny s níz...doc. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
16-14770S3Technické vědyPokročilé počítačové a experimentální modelování konstrukcí z laminovaného ...prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.,DSc.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
16-15008S3Technické vědyKinetika a mechanismus iniciace trhliny vlivem praskání v tekutém kovuDr. Fosca Di GabrieleCentrum výzkumu Řež s.r.o.
16-15020S3Technické vědyFotoaktivní polymerní materiály s nanostrukturovanými povrchy pro biomedicí...Doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-15569S3Technické vědyRychlé tenkovrstvé scintilátory pro 2D-zobrazování s vysokým rozlišenímIng. Martin Nikl, CSc.Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-16218S3Technické vědyMikrostruktura a intergranulární koroze v kontilitých Al-Mg-Sc-Zr slitináchDoc.RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-16596S3Technické vědyOptimalizace generování pulzujících proudů v mechanice tekutinDoc. Ing. Zdeněk Trávníček, CSc.Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
16-17398S3Technické vědyKompenzátory s dopravním zpožděním pro flexibilní systémyProf.Ing. Vladimír Kučera, DrSc.,Dr.h.c.České vysoké učení technické v Praze, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
16-17461S3Technické vědyDynamické materiálové vlastnosti viskoelastických fólií používaných ve vrst...Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav
16-17538S3Technické vědyPřibližná ekvivalence pro aproximativní počítáníProf. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií
16-17921S3Technické vědyHeterostruktury založené na chalkogenidech pro nelineární optiku a optické ...Dr. Virginie NazabalUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
16-18183S3Technické vědyPokročilé povrchové povlaky se zlepšenými vlastnostmi a teplotní stabilitoudoc. Ing. Petr Zeman, Ph.D.Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
16-18316S3Technické vědyPrincipy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitacíProf. Ing. František Pochylý, CSc.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
16-18448S3Technické vědySdružený model požární zkoušky konstrukce v peciprof. Ing. František Wald, CSc.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
16-18702S3Technické vědyProblematika porušování v blízkosti rozhraní plniva a matrice kompozitů na ...prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
16-18889S3Technické vědyAnalytika pro velká nestrukturovaná dataProf. Ing. Pavel Zezula, CSc.Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
16-19526S3Technické vědyCertifikace zákonů řízení pro budoucí dopravní systémy pomocí semidefinitní...prof. Ing. Didier Henrion, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
16-20008S3Technické vědyVíceúrovňový popis chování raného betonuProf. Ing. Bořek Patzák, Dr.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
16-20175S3Technické vědyLokální rychlost disipace turbulentní energie v dispersních systémechIng. Radek Šulc, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
16-20264S3Technické vědyZlepšení únavových vlastností sliti s tvarovou pamětí NiTi pro jejich širší...Ing. Luděk Heller, Ph.D.Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-20728S3Technické vědyInovativní přístup k elektrokatalýze vývoje vodíku v alkalické elektrolýze ...Prof. Ing. Karel Bouzek, Dr.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
16-21421S3Technické vědyAnalysis of Granular-Liquid Channel Flows based on Kinetic Theory Approachprof. Dr. Ing. Václav MatoušekČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
16-21961S3Technické vědyMechatronické struktury se silně distribuovanými aktuátory a senzoryprof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
16-22092S3Technické vědyFluoridové nanostrukturní tenké vrstvy s význačnými optickými a luminiscenč...Ing. Ján Lančok, Ph.D.Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-22230S3Technické vědyRozvoj pokročilých simulačních metod pro statistickou analýzu konstrukcíprof. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
16-22276S3Technické vědyDusíkem dopované titanové materiály: Studium teplotně závislé dopace v radi...RNDr. Vratislav Peřina, CSc.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
16-22997S3Technické vědyPříprava porézních materiálú pomocí kontrolovaného uspořádání nanočásticdoc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
16-23165S3Technické vědyPříprava elektrických kontaktů na detektorech záření CdTe a CdZnTeDoc. RNDr. Roman Grill, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-23509S3Technické vědyFlexibilní rozvrhovací a optimalizační algoritmy pro distribuované systémy ...Prof. Dr. Ing. Zdeněk HanzálekČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
16-23675S3Technické vědyVícerozměrné laminární, přechodné a turbulentní urychlující a zpomalující p...prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
16-23901S3Technické vědyPrincipy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocíprof. Ing. arch. Irena ŠestákováČeské vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
16-23929S3Technické vědyMetodika architektonického navrhování v kontextu udržitelné architekturyIng. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
16-24206S3Technické vědyMetody informatického plánování cest pro neholonomní mobilní roboty v úlohá...doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
16-24402S3Technické vědyInterakce prismatických dislokačních smyček v alfa železe a wolframuMgr. Jan Fikar, PhD.Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
16-24711S3Technické vědyStruktura a vlastnosti vybraných nanokompozitůProf. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
16-25472S3Technické vědyDynamika degradace cementových kompozitů modifikovaných sekundární krystali...doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
16-25747S3Technické vědyNové možnosti: Nové, šetrnejší a efektivnejší katalyzátory pro anti-Markovn...Ing. Marek Kuzma, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-00178S3Vědy o neživé příroděNové nukleosidy a nukleotidy odvozené od heteroanelovaných 7-deazapurinůprof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
16-00270S3Vědy o neživé příroděObjasnění struktury a interakcí glykokonjugátů a glykanů pomocí vibrační sp...Ing. Jakub Kaminský, Ph.D.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
16-00580S3Vědy o neživé příroděHranice kvantové turbulenceDr. Marco La Mantia, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-00611S3Vědy o neživé příroděHamiltonovské a symplektické systémy: oscilační a spektrální teorieprof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
16-00761S3Vědy o neživé příroděRozpady meteoroidů a malých asteroidů v zemské atmosféřeRNDr. Jiří Borovička, CSc.Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
16-00800S3Vědy o neživé příroděReferenční klimatická křivka pro začátek miocenního klimatického optima ve ...RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc.Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
16-01074S3Vědy o neživé příroděPřekonání Hofmeisterovy řady: od molekulového porozumění specifických ionto...prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
16-01116S3Vědy o neživé příroděAtmosféry a okolohvězdné prostředí magnetických horkých hvězdProf. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
16-01618S3Vědy o neživé příroděDesetivrcholové dikarbaboranové molekulární útvary vytvořené alkylacíIng. Bohumil Štíbr, DrSc.Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
16-01625S3Vědy o neživé příroděStruktura DNA v roztoku a na površích elektrod: elektrochemické metody jako...Doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-01639S3Vědy o neživé příroděMikro- a nanoprůtokové ionizace za atmosferického tlaku pro bioanalytickou ...doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
16-02870S3Vědy o neživé příroděCo mohou společně vytvořit polysacharidy a peptidům příbuzné struktury? Sam...RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
16-02938S3Vědy o neživé příroděMakromolekulární konjugáty pro cílenou dopravu léčiv, vizualizaci a separac...doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
16-03156S3Vědy o neživé příroděSamouspořádané polymerní nanostruktury jako bimodální kontrastní látky pro ...Mgr. Martin Hrubý, Ph.D.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
16-03230S3Vědy o neživé příroděTermodynamicky konzistentni modely pro proudění tekutin: matematická teorie...RNDr. Šárka Nečasová, CSc.Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
16-03517S3Vědy o neživé příroděTermodynamická analýza sekundárních struktur RNA a jejich interakcí s ligan..Mgr. Jaroslav Malina, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-03593S3Vědy o neživé příroděMagnetismus f-elektronových intermetalikProf. Alexander Andreev, DrSc.Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-03708S3Vědy o neživé příroděProstorová geometrická statistika náhodných množin v eukleidovských prostor...prof. Lev B. Klebanov, DrSc.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-03749S3Vědy o neživé příroděSuperkritická voda jako nástroj nových možností v kapilárních separačních m...Doc. RNDr. Michal Roth, CSc.Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.
16-04109S3Vědy o neživé příroděArchitektura korelované strukturní neurčitosti na mezifázi porézních anorga...Ing. Jiří Brus, Dr.Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
16-04676S3Vědy o neživé příroděNové přístupy k určování klimatických trendů a jejich statistické významnos..RNDr. Radan Huth, DrSc.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-04902S3Vědy o neživé příroděSupramolekulární chiralita nukleových kyselinDr. Valery Andrushchenko, Ph.D.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
16-04956S3Vědy o neživé příroděSluneční vítr jako přírodní laboratoř: struktura, turbulence a rázové vlny.prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-05011S3Vědy o neživé příroděRole singulárních bodu pro magnetickou rekonexi ve slunečním a kosmickém pl...Dr. Dieter Nickeler, Ph.D.Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
16-05237S3Vědy o neživé příroděSeismické vlny v nehomogenních slabě anizotropních prostředíchRNDr. Ivan Pšenčík, CSc.Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-05762S3Vědy o neživé příroděElektrické a optické vlastnosti vesmírného prachuRNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-05872S3Vědy o neživé příroděPravděpodobnostní grafové modely a hluboké učeníIng. Tomáš Werner, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
16-05935S3Vědy o neživé příroděKombinace klasických a kvantově-mechanických výpočetních technik pro vibrač...prof. RNDr. Petr Bouř, DSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
16-05942S3Vědy o neživé příroděGradientová chromatofokusace a izoelektrická fokusace - nástroje pro separa...Prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-05961S3Vědy o neživé příroděPokročilé nosiče platinových léčivprof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
16-06049S3Vědy o neživé příroděInhibitory 6-oxopurin fosforibosyltransferáz založené na acyklických nukleo...Ing. Dana Hocková, CSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
16-06096S3Vědy o neživé příroděObjasnění významu dynamických tunelů pro enzymatickou katalýzu: simulace a ...Mgr. Jan Brezovský, Ph.D.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
16-06106S3Vědy o neživé příroděVysoce efektivní systém založený na kapilární elektroforéze pro screening i...prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
16-06240S3Vědy o neživé příroděStruktura a dynamika organokovových komplexů v biologickém prostředí.prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-06422S3Vědy o neživé příroděFeromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémechRNDr. Jan Prokleška, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-06446S3Vědy o neživé příroděOd aminokyselin k molekulárním skafoldům inspirovaných přírodouRNDr. Viktor Krchňák, CSc.Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
16-06553S3Vědy o neživé příroděPopis molekulárních krystalů z prvních principůMgr. Jiří Klimeš, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-07036S3Vědy o neživé příroděMechanismy urychlení iontů v deuteriových z-pinčíchdoc. Ing. Daniel Klír, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
16-07378S3Vědy o neživé příroděNelineární analýza v Banachových prostorechDr. Petr Hájek, DrSc.Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
16-07965S3Vědy o neživé příroděŘízená evoluce dynamických elementů v enzymech s využitím mikrofluidních či..doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
16-08111S3Vědy o neživé příroděEfektivní zobrazování účinků polarizace světla v netriviálních scénáchAlexander WilkieUniverzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-08294S3Vědy o neživé příroděRozsáhlé neplanárních aromatické systémy: vývoj nových funkčních materiálůRNDr. Irena G. Stará, CSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
16-08327S3Vědy o neživé příroděChirální organicko-anorganické hybridní materiály a jejich využití v nanově..RNDr. Ivo Starý, CSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
16-08565S3Vědy o neživé příroděRozvoj kryptoanalytických metod prostřednictvím evolučních výpočtůProf. RNDr. Václav Matyáš, Ph.D. M.Sc.Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
16-09135S3Vědy o neživé příroděNové mikroextrakční postupy pro úpravu, prekoncentraci a analýzu vzorků s k...RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D.Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.
16-09142S3Vědy o neživé příroděDynamika krystalové mříže a dielektrická odezva v tetragonálních oxidech se...Mgr. Elena Buixaderas, Ph.D.Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-09161S3Vědy o neživé příroděSyntéza multifunkčních plazmových polymerů pro polymerní kompozity bez rozh...prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
16-09436S3Vědy o neživé příroděFotokatalytická a organokatalytická Mitsunobuova reakce s využitím derivátů...doc. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
16-09824S3Vědy o neživé příroděFormování rovnovážných stavů v kvantových sítíchIng. Jaroslav Novotný, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
16-09848S3Vědy o neživé příroděRacionalita a uvažováníIng. Miroslav Kárný, DrSc.Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
16-09979S3Vědy o neživé příroděIntegrované multidisciplinární studium hranice jura-křída v mořských sekven...Ing. Petr Pruner, DrSc.Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-10035S3Vědy o neživé příroděPříprava farmaceutických kokrystalů a určování jejich krystalové struktury ...Dr.rer.nat. Lukáš PalatinusFyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-10417S3Vědy o neživé příroděSvětlosběrné a fotoprotektivní funkce karotenoidů - nové přístupy pomocí mu...prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
16-10504S3Vědy o neživé příroděCharakterizace struktury nukleových kyselin v komplexním prostředí živých b...Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
16-11500S3Vědy o neživé příroděSedimentární záznam a mechanika kolapsu orogenních pásemProf. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-11563S3Vědy o neživé příroděNejranější karbonské greenhouse-icehouse klimatické oscilace - multidiscipl...Prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
16-12010S3Vědy o neživé příroděStruktury podmíněné nezávislosti: kombinatorické a optimalizační metodyRNDr. Milan Studený, DrSc.Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
16-12052S3Vědy o neživé příroděMultireferenční metody spřažených klastrů externě korigované pomocí DMRGDoc. Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat., DSc.Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
16-12291S3Vědy o neživé příroděHierarchický přístup ke studiu rovnováhy mezi pevnou a kapalnou fází v komp...Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-12355S3Vědy o neživé příroděKřemíkové nanodrátky pro třídimenzionální nanoelektronikuIng. Jiří Červenka, Ph.D.Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-12598S3Vědy o neživé příroděFyzika fázových transformací v moderních slitinách titanudoc. RNDr. Miloš Janeček, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-12757S3Vědy o neživé příroděFeroelektrické vlastnosti biologických strukturMgr. Jan Pokorný, Ph.D.Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-13142S3Vědy o neživé příroděTěžba a zpracování Cu, Pb, Zn a Co rud v subsaharské Africe – přírodní geo...prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-13277S3Vědy o neživé příroděMagnetoakustické vlny v diagnostice plazmatu ve sluneční koróně: nový pohle...RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
16-13721S3Vědy o neživé příroděVíceúrovňové modelování struktury, dynamiky a sbalování DNA.Prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-13869S3Vědy o neživé příroděIntramolekulárně přemostěné calixareny jako nové stavební kameny supramolek...prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
16-13967S3Vědy o neživé příroděPlasmonické nanočástice pro teranostiku s laditelnými optotermálními parame...prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.Fakultní nemocnice Hradec Králové
16-14105S3Vědy o neživé příroděPokročilé zpracování absolutních tíhových měření a výzkum systematických př...Mgr. Petr KřenČeský metrologický institut
16-14228S3Vědy o neživé příroděRedukce lokalizovaných tepelných toků v divertoru tokamaku COMPASS za pomoc...Mgr. Michael Komm, Ph.D.Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
16-14762S3Vědy o neživé příroděRtuť a methylrtuť ve vodách a půdě dvou lokalit s kontrastní depoziční hist...doc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D.Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-15238S3Vědy o neživé příroděKolektivní chování velkých stochastických systémůprof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc.Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro teoretická studia
16-15802S3Vědy o neživé příroděSamo-uspořádané molekulární struktury na površích křemíku modifikovaných ko..RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-16549S3Vědy o neživé příroděPůdní a hydrologické sucho v měnícím se klimatuIng. Martin Hanel, Ph.D.Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
16-16772S3Vědy o neživé příroděVývoj symetriemi-řízených metod pro modelování středně těžkých atomových ja...Ing. Tomáš Dytrych, Ph.D.Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
16-16959S3Vědy o neživé příroděTeoretický popis elektronicky excitovaných stavů kovalentně a nekovalentně ...RNDr. Dana Nachtigallová, Ph.D.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
16-17230S3Vědy o neživé příroděTeoretický popis molekulárních procesů v plazmatu stimulovaných elektronem.doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-17282S3Vědy o neživé příroděPokročilé modelování a analýza gravitačního mikročočkováníMgr. David Heyrovský, A.M., Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-17314S3Vědy o neživé příroděKomplexní multiqubitová optická kvantová logická hradladoc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
16-17457S3Vědy o neživé příroděTavení metagranitoidů: důležitý avšak málo pochopený aspekt vývoje kontinen...RNDr. Pavla Štípská, Ph.D.Česká geologická služba
16-17586S3Vědy o neživé příroděTřídimensionální modelování klidných slunečních protuberancíRNDr. Stanislav Gunár, Ph.D.Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
16-18495S3Vědy o neživé příroděPokročilý výzkum Slunce se satelitem IRISProf. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
16-18513S3Vědy o neživé příroděTandemové sigmatropní přesmyky/radikálové reakce - nové produktivní spojení...Dr. habil. Ullrich JahnÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
16-18964S3Vědy o neživé příroděAdaptivní vzorkování a metody Markov chain Monte Carlo v simulaci transport...doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-19170S3Vědy o neživé příroděFuzzy parciální logikaProf. Ing. Vilém Novák, DrSc.Ostravská univerzita v Ostravě, Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování modelování
16-19213S3Vědy o neživé příroděStudium reaktivity iontů v kryogenní iontové pastiProf. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-19459S3Vědy o neživé příroděVliv napětí daného gravitací na erozi pískovce: fyzikální a numerické model...RNDr. Jiri Bruthans, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-19640S3Vědy o neživé příroděVibrační efekty v nerovnovážném elektronovém transportu přes nanosys...RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-19910S3Vědy o neživé příroděGrafy a zobrazení -- Algebraické vlastnosti grafůMgr. Robert Šámal, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-20229S3Vědy o neživé příroděMultimodální zobrazováníProf. Ing. Vladimír Havlíček, Dr.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-20255S3Vědy o neživé příroděMolekulární mechanismus inhibice telomerázy: cílené zastavení dělení nádoro...Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
16-21523S3Vědy o neživé příroděZměny rybí fauny paratethydní oblasti od oligocénu do spodního miocénu – do...RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D.Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-22000S3Vědy o neživé příroděProstorové a časové charakteristiky horkých a studených vln v simulacích kl...RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
16-22211S3Vědy o neživé příroděRényiho entropie v kvantovém zpracování informaceRNDr. Jan Bouda, Ph.D.Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
16-22945S3Vědy o neživé příroděKvantová Wheelerova – DeWittova rovnice a její unitárně evoluční interpret...RNDr. Miloslav Znojil, DrSc.Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
16-23597S3Vědy o neživé příroděOrganocatalytické enantioselektivní transformace využívající deriváty Morit...RNDr. Jan Veselý, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-24062S3Vědy o neživé příroděSedimentární cyklicita ve svrchnopaleozoických pánvích: porozumění vlivu ko...Doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-24309S3Vědy o neživé příroděStrukturní analýza interakce transkripčních faktorů s promotorovými sekvenc...RNDr. Petr Novák, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-24724S3Vědy o neživé příroděFyzikální podstata kontroly okrajových nestabilit v tokamacíchRNDr. Pavel Cahyna, Ph.D.Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
16-25074S3Vědy o neživé příroděStudium zonálních toků a alfvénovských módů v plazmatu tokamaku COMPASSIng. Martin Hron, Ph.D.Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
16-25995S3Vědy o neživé příroděTeorie funkcí a teorie operátorů v Bergmanových prostorech a jejich aplikac...Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav v Opavě
16-00477S3Lékařské a biologické vědyLYMPHAT-Lymfostáze jako modulátor expanze a zánětu tukové tkáněMgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta
16-00918S3Lékařské a biologické vědyNeuroprotektivní účinky nových analogů anorektického peptidu uvolňujícího p...RNDr. Lenka Maletínská, CSc.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
16-01813S3Lékařské a biologické vědyÚloha proteinu DAPIT v biogenezi mitochondriální ATP syntázyRNDr. Tomáš Mráček, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-01969S3Lékařské a biologické vědyGenetická kontrola celogenomové meiotické rekombinace a rozpoznání homologůprof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
16-02739S3Lékařské a biologické vědyMolekulární podstata regulace Ca2+/calmodulin-dependentní protein kinasové ...Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-02972S3Lékařské a biologické vědyFylogenetický pohled na formování převodního systému srdečníhoprof. MUDr. David Sedmera, DSc.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-03346S3Lékařské a biologické vědyRole komplexů (pre)laminu A a fosfoinositidů ve vytváření mikroarchitektury...Mgr. Vlada Filimonenko, Ph.D.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
16-03398S3Lékařské a biologické vědyTransportéry patogenních kvasinek rodu Candida jako možný cíl vývoje nových...RNDr. Hana Sychrová, DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-03403S3Lékařské a biologické vědyZapojení Vinkulínu / DEB-1 do chromozomální dynamiky v průběhu gametogeneze.prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
16-03932S3Lékařské a biologické vědyMechanismy mateřské synchronizace fetálních cirkadiánních hodin savcůPharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-04477S3Lékařské a biologické vědyKombinovaná imunoterapie nádorů s rozdílnou expresí molekul MHC 1. třídyRNDr. Michal Šmahel, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-04496S3Lékařské a biologické vědyGlykomické profilování se vztahem k biomolekulám rozlišujícím nádory prsuprof. RNDr. Miloš Novotný, DrSc.Masarykův onkologický ústav
16-04726S3Lékařské a biologické vědymiRNA a biochemické dráhy v epilepsiiProf. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
16-04788S3Lékařské a biologické vědySirtuinem-3 regulovaná ultramorfologie mitochondriíRNDr. Petr Ježek, DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-04859S3Lékařské a biologické vědyGenetické a korelační analýzy lipidomu u potkaního modelu metabolického syn...Ing. Michal Pravenec, DrSc.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-05151S3Lékařské a biologické vědyPlasticity of white adipose tissue in mice: physiological relevance and imp...RNDr. Pavel Flachs, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-05497S3Lékařské a biologické vědyDynamika stresových granulí a přežití teplotního stresuIng. Jiří Hašek, CSc.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-05534S3Lékařské a biologické vědyMikroprostředí v maligním melanomu jako faktor nádorové agresivityprof. MUDr. Karel Smetana jr., DrSc.Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
16-05649S3Lékařské a biologické vědyIdentifikace genetických změn regulujících agresivitu akutní myeloidní leuk...Doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
16-05919S3Lékařské a biologické vědyStrukturně-funkční analýza působení adenylát cyklázového toxinu bakterie Bo...RNDr. Jiří Mašín, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-06123S3Lékařské a biologické vědyÚloha peroxinů u anaerobních archamébprof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-06326S3Lékařské a biologické vědyMechanismy ovlivnění střevního zánětu a kolorektálního karcinomu mikroby a ...MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-06357S3Lékařské a biologické vědyStrukturní podstata biologické funkce LEDGF/p75 a HRP-2Ing. Václav Veverka, Ph.D.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
16-06548S3Lékařské a biologické vědyKontrola umístění dvouřetězcových zlomů DNA v meióze laboratorního potkanaIng. Zdeněk Trachtulec, Ph.D.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
16-06700S3Lékařské a biologické vědyMolekulární mechanismus sekrece inzulinuRNDr. Lydie Plecitá, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-06825S3Lékařské a biologické vědyVliv maternálního diabetu na vývoj srdceRNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-07321S3Lékařské a biologické vědyCharakterizace mechanismů proteinové homeostázy a jejich abnormalit u nádor...RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.Masarykův onkologický ústav
16-07425S3Lékařské a biologické vědyAnalýza role transmembránového adaptorového proteinu OPAL1 v regulaci recep...Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
16-07500S3Lékařské a biologické vědyDistribuce biomolekul studovaná v jednotlivých buňkách a vnitrobuněčně u ča...Prof. Mikael Kubista, Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-07690S3Lékařské a biologické vědyDynamika kognitivních procesů při použití prostorových navigačních referenč...Mgr. Kamil Vlček, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-07879S3Lékařské a biologické vědyPorucha chování v REM spánku: predikce rizika neurodegeneraceMUDr. Petr Dušek, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
16-07977S3Lékařské a biologické vědyPolyomaviry: Buněčné odpovědi na složky virové částicedoc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-08124S3Lékařské a biologické vědyÚloha střevní tkáně v rozdílném metabolickém účinku vybraných lipidových fo...Mgr Olga Horáková, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-08508S3Lékařské a biologické vědyZvýšení endogenního regeneračního programu a jeho aktivace zprostředkovaná ...Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
16-08554S3Lékařské a biologické vědyNové hybridní molekuly v léčbě kognitivních poruch spojených s neurodegener...Mgr. Martin Horák, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-10214S3Lékařské a biologické vědyZměny difuzivity mozku, složení extracelulární matrix a fyziologie gliových...doc. MUDr. Lýdia Vargová, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta
16-10930S3Lékařské a biologické vědyRegulace genové exprese novým faktorem vázajícím mRNAMgr. et Mgr. Dalibor Blažek, Ph.D.Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
16-11619S3Lékařské a biologické vědyZákladní vlastnosti DNA mutačních coldspotů/hotspotů v genech asociovaných ...Mgr. Kamila Réblová, PhD.Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
16-12454S3Lékařské a biologické vědyCharakterizace a modifikace komplexní odpovědi buněk nádorů hlavy a krku na...doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-12611S3Lékařské a biologické vědyMechanismy transkripčního pulzováníDr. Christian Lanctôt, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-12695S3Lékařské a biologické vědyExprese a funkce P2X receptorů v endokrinním hypotalamu potkanaRNDr. Hana Zemková, CSc.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-12719S3Lékařské a biologické vědyÚloha receptorové tyrozinkinázy Her2 v mitochondriíchprof. Ing. Jiří Neužil, CSc.Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-12726S3Lékařské a biologické vědyCílená inhibice růstu nádorů: úloha mitochondriální glycerolfosfát dehydrog...RNDr. Alena Pecinová, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-13323S3Lékařské a biologické vědyMikro a makro konektomika subtalamického jádra u člověka: vliv neuromodulac...prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
16-13399S3Lékařské a biologické vědyMaternální separace v modelu psychózy indukované časným stresemRNDr. Štěpán Kubík, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-13671S3Lékařské a biologické vědyÚloha izoforem podjednotky 4 cytochrom c oxidázy při regulaci mitochondriál...Mgr. Petr Pecina, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-14048S3Lékařské a biologické vědyLimitovaná expandabilita tukové tkáně jako rizikový faktor rozvoje diabetu ...Prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta
16-14829S3Lékařské a biologické vědyEfekt diabetického mikroprostředí na vybrané procesy při vzniku kolorektáln...Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.Masarykův onkologický ústav
16-15031S3Lékařské a biologické vědyStrukturní podstata regulace mTOR signální dráhy pomocí TSC komplexuRNDr. Daniel Němeček, Ph.D.Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
16-15915S3Lékařské a biologické vědyProlyl izomerázy ve vývoji a stárnutí nervové soustavyMgr. Martin Balaštík, Ph.D.Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-16169S3Lékařské a biologické vědyAnalýza role kináz rodiny PAK v regulaci interakcí hematopoietických buněk ...RNDr. Kateřina Kuželová, Ph.D.Ústav hematologie a krevní transfúze
16-16667S3Lékařské a biologické vědyObjasnění mechanismu kardioprotektivních účinků polyfenolůdoc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
16-16729S3Lékařské a biologické vědyZměny v mozkové kůře způsobené presbyakuzí a tinnitem – MR studie.prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
16-17207S3Lékařské a biologické vědyPolymerní léčiva aktivně směrovaná rekombinantním fragmentem protilátky jak...RNDr. Milan Fábry, CScÚstav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
16-17823S3Lékařské a biologické vědyÚloha GABAB receptorů ve zvířecích modelech tinituRNDr. Rostislav Tureček, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
16-18257S3Lékařské a biologické vědyStudium mechanizmu spojeného s nádorově supresorovou funkcí miR-215 a subst...doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
16-18430S3Lékařské a biologické vědyNové fyziologické funkce komponent apoptotických drah v buňkách tvrdých tká..Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství
16-18699S3Lékařské a biologické vědyHem: potenciální hlavní regulátor u trypanosomatidůprof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
16-18917S3Lékařské a biologické vědyStudium metabolismu sarkosinu a jeho participace na vývoji nádorů prostatyProf. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-19158S3Lékařské a biologické vědyVliv variace počtu kopií DNA na fertilitu myši domácíRNDr. Ondřej Mihola, PhD.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
16-19221S3Lékařské a biologické vědyStrukturní a funkční analýza systémů pro translokaci K+ u kvasinek kódo...Jost Ludwig, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-19437S3Lékařské a biologické vědyÚloha kontrolních bodů buněčného cyklu v kancerogeneziMUDr. Libor Macůrek, Ph.D.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
16-20507S3Lékařské a biologické vědyInterleukiny z rodiny interleukinu 10: Specificita a cílená modulace intera...doc. Ing. Bohdan Schneider, DSc. CSc.Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-20860S3Lékařské a biologické vědyStrukturní a funkční analýza Hsp70/Hsp90 chaperonových komplexů.RNDr. Petr Man, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-21341S3Lékařské a biologické vědyStudium úlohy uridylace RNA v lidských buňkáchDoc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
16-21649S3Lékařské a biologické vědyMolekulární charakterizace nových bakteriocinů identifikovaných v rodech Es...prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
16-22823S3Lékařské a biologické vědyÚloha mitochondriální bioenergetiky v rezistenci klidových buněk k oxidační...Mgr. Jakub Rohlena, Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-23702S3Lékařské a biologické vědyÚloha proteinových fosfatáz v regulaci organizace mikrotubulů v žírných buň...Mgr. Vadym Sulimenko, Ph.D.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
16-24210S3Lékařské a biologické vědyMechanismus ovlivnění signalizace Kanabinoidního receptoru 1 proteinem SGIP.Doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
16-24223S3Lékařské a biologické vědyStrukturní podstata vzniku nových enzymových aktivitMgr. Radka Chaloupková, Ph.D.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
16-25159S3Lékařské a biologické vědyÚloha vápníku v regulaci mikrotubulů aktivovaných žírných buněkdoc. RNDr. Pavel Dráber, CSc.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
16-26143S3Lékařské a biologické vědyFunkce buněk exprimujících Aire v periférní toleranci T lymfocytůRNDr. Dominik Filipp, CSc.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
16-26849S3Lékařské a biologické vědyInterakce inhibitorů proteinových kináz s lékovými transportéry a biotransf...prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
16-00027S3Společenské a humanitní vědyZkoumání zelených paradoxů: Mikroekonomický, ekonometrický a meta-analytick...prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
16-00236S3Společenské a humanitní vědySmíšená paradigmata v italo-románských jazycíchdoc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
16-00262S3Společenské a humanitní vědyAntropogenní materiálové toky v České republice: Analýza struktury a trendů...Mgr. Jan Kovanda, PhD.Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí
16-00408S3Společenské a humanitní vědyRozhodování při nejistotě: analýza stability a robustifikace optimalizačníc...doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
16-00522S3Společenské a humanitní vědyPoesie v exiluMgr. Josef Hrdlička, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
16-00598S3Společenské a humanitní vědyOrthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické ...PhDr. Ondřej Koupil, Ph.D.Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
16-00695S3Společenské a humanitní vědyTerénní výuka jako silná výuková strategiedoc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
16-00703S3Společenské a humanitní vědyModely nedokonalého rozhodováníDoc. Mgr. Jakub Steiner, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia
16-01003S3Společenské a humanitní vědyVizuální geografická informace a její role v geografickém vzděláváníPhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
16-01019S3Společenské a humanitní vědyDeterminanty politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republi...Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
16-01298S3Společenské a humanitní vědyDynamické rozhodování ocelářského podniku obchodujícího s emisemiRNDr. Martin Šmíd, Ph.D.Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
16-01331S3Společenské a humanitní vědyEvropský starosta IIMgr. et Mgr. Daniel Čermák, Ph.D.Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-01687S3Společenské a humanitní vědyReverzní kombinatorické aukce v modelování optimálních programů snižování z...doc. Ing. Petr Šauer, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
16-01723S3Společenské a humanitní vědyBiskup Gorazd – teolog, organizátor, člověk. Život a díloProf. PhDr. Pavel Marek, PhD.Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
16-01781S3Společenské a humanitní vědyKognitivní prediktory neurodegenerativních onemocněníMgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
16-01821S3Společenské a humanitní vědyModely pro hodnocení výkonnosti, benchmarking a alokaci zdrojů ve veřejném ...prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
16-01845S3Společenské a humanitní vědyPartnerská soudržnost a hierarchický rozdíl mezi partnerydoc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D.Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
16-01866S2Společenské a humanitní vědyKrásná jizba 1927 - 1948. Design a bytová kultura - zboží, autoři, producen...PhDr. Lucie Vlčková, Ph.D.Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
16-02022S3Společenské a humanitní vědyNárodní muzeum v éře ČeskoslovenskaMgr. Marek Junek, Ph.D.Národní muzeum
16-02046S3Společenské a humanitní vědyLadislav Novomeský mezi stalinismem a reformním komunismem. Básník v politi...PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.Historický ústav AV ČR, v.v.i.
16-02177S3Společenské a humanitní vědyStrategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich cv...doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
16-02196S3Společenské a humanitní vědyValenční slovník českých substantiv založený na korpusuMgr. Veronika Kolářová, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-02242S3Společenské a humanitní vědyProstorové vzorce kriminality a percepce bezpečí v ČeskuRNDr. Jana Jíchová, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-02274S3Společenské a humanitní vědyŽidovský bojkot nacistického Německa (1933-1941)doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
16-02288S3Společenské a humanitní vědyAnatomie revizionismu a jeho vliv na (sub-)regionální institucionalizace a ...doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D.,M.A.Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
16-02328S3Společenské a humanitní vědyKritická hybridní edice Máchova MájeMgr. Michal Charypar, Ph.D.Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
16-02363S3Společenské a humanitní vědyZnevýhodněné komunity jižní Indie. Proces emanipace a vytváření vlastní ide...Pavel HonsOrientální ústav AV ČR, v.v.i.
16-02392S3Společenské a humanitní vědyKonkurenceschopnost a měnové kurzy: instituce a inovaceProf. Ing. Michal Mejstřík, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
16-02521S3Společenské a humanitní vědyIndividuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: d...Mgr. Pavel Raška, Ph.D.Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
16-02760S3Společenské a humanitní vědyProduktivita zemědělských podniků, poptávka po potravinách a potravinová be...prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. MS.Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
16-03037S3Společenské a humanitní vědySměr překladu: kvalitativní a sociologická hlediskadoc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
16-03059S3Společenské a humanitní vědyVývoj vztahů v adolescenci: Využití perspektivy citové vazby, dynamicko-sys...Tomotaka Umemura, Ph.D.Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
16-03442S3Společenské a humanitní vědyPřírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze, 1920-1939Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-03796S3Společenské a humanitní vědyVývoj nových metod řešení dynamických modelů řízení podniků.doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
16-03899S3Společenské a humanitní vědyPercepce potenciálních oponentů a spojenců v kontextu fyzických konfrontacíDoc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
16-04364S3Společenské a humanitní vědyNáboženský život průmyslového dělnictva českých zemí (1918-1939): instituce...PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
16-04483S3Společenské a humanitní vědyVýzkum sociálně-prostorové difúze projektů obnovitelné energie v České repu...Drs. Dan Van der Horst, PhD.Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
16-04648S3Společenské a humanitní vědyOdraz života našich předků v mizejících slovechPhDr. Stanislava Kloferová, CSc.Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
16-04885S3Společenské a humanitní vědyZměny ve vnímání role státu v pokrizovém období. Česká republika v komparat...PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-05082S3Společenské a humanitní vědyNabídková strana vědy: průzkum vstupu do vědeckých kariérPatrick GauleUniverzita Karlova v Praze, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia
16-05394S3Společenské a humanitní vědyStruktura koreferenčních řetězců v paralelních jazykových datechMgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-05484S3Společenské a humanitní vědyDiskurzní konstrukce jinakosti v mediálním a postmediálním prostoruMgr. Jan Chovanec, Ph.D.Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
16-05791S2Společenské a humanitní vědyProblematika funerálních areálů a disperzních pohřebišť na sídlištích v ran...Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
16-06012S3Společenské a humanitní vědyFonologie českých anglicismůPhDr. Aleš Bičan, Ph.D.Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
16-06065S3Společenské a humanitní vědyKolektivní ochrana práv v České republice - současnost a perspektivyJUDr. Klára Hamuľáková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
16-06077S3Společenské a humanitní vědyMezi domovem a přírodou: zahrádkaření v post-socialistickém městě a jeho ur...Petr Gibas, MSc.Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-06083S3Společenské a humanitní vědyZrod českého města a žebravé řádyProf. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
16-06134S3Společenské a humanitní vědySlovní úlohy jako klíč k aplikaci a porozumění matematickým pojmůmDoc.RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
16-06181S3Společenské a humanitní vědyHypnotizér moderního malířství. Bohumil Kubišta a neklid raných evropských ...Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
16-06264S3Společenské a humanitní vědyIntegrita, morální vyvázání se a další příbuzné konstruktydoc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
16-06335S3Společenské a humanitní vědyRizika a důsledky využití investic domácností do bydlení pro zvýšení příjmů...Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D.Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-06962S3Společenské a humanitní vědyAristotelovo biologické myšlení a současná filosofie biologieDoc. RNDr. Anton Markoš, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-07027S3Společenské a humanitní vědyPojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989Mgr. Jaroslav Cuhra, PhD.Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
16-07089S3Společenské a humanitní vědyRobustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických mode...Ing. Luboš Střelec, Ph.D.Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
16-07164S3Společenské a humanitní vědyPod dohledem Třetí říše. Cestovní ruch v letech 1939 až 1945Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
16-07210S3Společenské a humanitní vědyMetody komplexních sítí aplikované na data starověkého Egypta v období Star...prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
16-07473S3Společenské a humanitní vědyMezi slovníkem a gramatikoudoc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
16-07776S3Společenské a humanitní vědyAplikace lidských práv soudy první a druhé instanceMgr. Ing. Jan Kratochvíl, PhD. LL.MUniverzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
16-07833S2Společenské a humanitní vědyVerifikace Bussova-Perryho měřícího modelu agreseprof. PhDr. Jiří Kožený, CSc.Národní ústav duševního zdraví
16-07931S3Společenské a humanitní vědyHodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o senioryPhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
16-07983S3Společenské a humanitní vědyVizuální paměť na scény: vliv korelace vjemů v prostoru a čase na přesnost ...Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-08021S3Společenské a humanitní vědyTeologie stvoření - výzvy přírodních věd a trinitární teologiProf. Ctirad Pospíšil, Th.D.Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
16-08176S3Společenské a humanitní vědyÚčty dvora českého a uherského krále Vladislava JagellonskéhoMgr. Petr Kozák, Ph.D.Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
16-08315S3Společenské a humanitní vědyDivadelní režisér Alfréd RadokMgr. Jan Petružela, Ph.D.Institut umění - Divadelní ústav
16-08622S3Společenské a humanitní vědyRaně novověká francouzská tragédie: pnutí mezi teorií a praxíZáviš ŠumanUniverzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
16-08738S3Společenské a humanitní vědyPaměti komunismu: formování politických identit v závislosti na konstrukcíc...PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-08786S3Společenské a humanitní vědyDopad transparentnosti lobbingu na demokratizaci a její důsledkydoc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
16-09001S3Společenské a humanitní vědyKázání a homiletická teorie Jana Augusty v kontextu homiletiky Jednoty brat...Mgr. Tabita Landová, ThD.Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta
16-09064S3Společenské a humanitní vědyPodoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622)PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
16-09190S3Společenské a humanitní vědyFinanční sektory, systemové riziko a ekonomické fluktuaceProf. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
16-09212S3Společenské a humanitní vědyDynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republiky (2006-2015)Karel ČadaUniverzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
16-09415S3Společenské a humanitní vědyBeyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních tě...JUDr. David Kosař, LL.M., Ph.D.Masarykova univerzita, Právnická fakulta
16-09489S3Společenské a humanitní vědyZahraniční obchod mezi Prahou a Itálií v předbělohorské doběMgr. Marie Buňatová, Dr.phil.Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
16-09491S3Společenské a humanitní vědyEdice kázání Petra ŽitavskéhoMgr. Anna Pumprová, Ph.D.Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
16-09541S3Společenské a humanitní vědyRobustní numerická schémata pro oceňování vybraných opcí za různých tržních...RNDr. Jiří Hozman, Ph.D.Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
16-10057S3Společenské a humanitní vědyStabilita a proměny učitelských sborů základních školdoc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
16-10163S3Společenské a humanitní vědyAktivismus v těžkých časech a obraz "druhého"Doc.PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
16-10185S3Společenské a humanitní vědyČeština nerodilých mluvčích z pohledu teoretického a komputačníhoAlexandr RosenUniverzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
16-10320S3Společenské a humanitní vědyNižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesíMgr. Pavel Pumpr, Ph.D.Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
16-10589S2Společenské a humanitní vědyProcesní doložky pro řešení přeshraničních sporů - jejich platnost a vynuti...JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
16-10625S3Společenské a humanitní vědyRole Československých drah v československé dopravní politice, 1970-1989.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
16-10866S3Společenské a humanitní vědyAnalýza kalků v češtině a lužické srbštiněMgr. Katja Brankatschk, Ph.D.Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
16-10953S3Společenské a humanitní vědyMigrace a zdraví matek: těhotenství, porod a rané rodičovstvíMgr. Alena Pařízková, Ph.D.Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická
16-11015S3Společenské a humanitní vědyYummy mummy" ideál a skutečnost: Od rozdílů v osobnosti matek a způsobu pé...doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
16-11062S3Společenské a humanitní vědyDepresivita v dětství a dospívání: diagnostika v kontextu vývojových trendůMgr. Helena Klimusová, Ph.D.Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
16-11101S3Společenské a humanitní vědyLiterární komunikace ve světle "média"Mgr. Richard Müller, Ph.D.Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
16-11210S2Společenské a humanitní vědyProstor korupčních možností v České republiceprof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
16-11252S3Společenské a humanitní vědyMaffie - mýtus a realita. Formování obrazu domácího protirakouského odboje ...PhDr. Jan Hálek, Ph.D.Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
16-11332S3Společenské a humanitní vědyBratrská šlechta v Čechách a na Moravě. Formování konfesní identity urozený...Mgr. Jiří Just, Th.D.Historický ústav AV ČR, v.v.i.
16-11707S3Společenské a humanitní vědyFilosofie Erazima KohákaMgr. Jakub Trnka, PhDFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.
16-11776S3Společenské a humanitní vědyPsychosociální analýza pražských bezdomovců středního věku a posouzení možn...Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta
16-11880S3Společenské a humanitní vědyDuch, příroda a společnost v klasické německé filosofiiDr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
16-11983S3Společenské a humanitní vědyNěmecká literatura a kultura na Valašsku: evropský rozměr regionálního kult...Mgr. Libor Marek, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
16-12145S3Společenské a humanitní vědyRaně novověká městská historiografie a kolektivní paměť. Obraz města v kron...PhDr. Marie Tošnerová, Ph.D.Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
16-12624S3Společenské a humanitní vědyPojetí pojmu v kontextu moderního myšleníMgr. Jan Palkoska, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
16-12844S3Společenské a humanitní vědyZrození úředníka. Moc, kultura a identita novodobého úředníka v 18.stoletíPhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.Historický ústav AV ČR, v.v.i.
16-13093S3Společenské a humanitní vědyKognitivní profily u pacientů s první atakou u onemocnění schizofrenního sp...PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví
16-13119S3Společenské a humanitní vědyŘízení výkonnosti ve veřejné správě - teorie vs. praxe v České republice a ...Prof.Ing. Juraj Nemec, CSc.Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
16-13208S3Společenské a humanitní vědyProces a estetika: Explicitní a implikovaná estetika v procesuální filozofi...Prof.PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
16-13375S3Společenské a humanitní vědyČeská filmová kultura a německá okupace: procesy kulturního transferuMgr. Pavel Skopal, Ph.D.Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
16-13502S3Společenské a humanitní vědyProstorová neurčitost a fuzzy regionální systémy: identifikace, analýza a i...Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
16-13587S3Společenské a humanitní vědyFormování sbírek moderního čínského tušového malířství v meziválečném Česko...Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.Národní galerie v Praze
16-13750S3Společenské a humanitní vědyKumulativní efekt únavy na neuromuskulární řízení kolene a riziko zranění u...Doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
16-13784S3Společenské a humanitní vědyHospodářská politika a instituce pro finanční sektor: Současné výzvy při vy...doc. Dr. Ing. Martin Melecký, Ph.D.Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
16-13933S3Společenské a humanitní vědyAnalýza pedagogického meziválečného konceptu školské reformy ve Zlíně v kon...PhDr. Dana Kasperová, ph.D.Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
16-13980S3Společenské a humanitní vědyLiberální demokracie v době krizeMgr. Pavel Dufek, Ph.D.Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
16-14146S2Společenské a humanitní vědyVztah českého a unijního soutěžního právaJUDr. Michal Petr, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
16-14151S3Společenské a humanitní vědyMěření faktorů finančního rizika ve frekvenční doméněMgr. Lukáš Vácha, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
16-14179S3Společenské a humanitní vědyNové míry závislostí ekonomických proměnnýchPhDr. Jozef Baruník, Ph.D.Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
16-14263S3Společenské a humanitní vědyLeoš Janáček – Folkloristické dílo, řada I, sv. 3-2PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D.Editio Janáček o.p.s.
16-14292S3Společenské a humanitní vědyKomparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu v...Mgr. Martin Nekola, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
16-14409S3Společenské a humanitní vědyVliv demografického vývoje a 'vytěsňovacího efektu' na poplatkovou politiku...Ing. Jan Slavík, Ph.D.Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
16-14575S3Společenské a humanitní vědyČeské myšlení o sportu do roku 1939Mgr. Martin Pelc, Ph.D.Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
16-14620S3Společenské a humanitní vědyVZTAH MEZI POHYBOVÝM CHOVÁNÍM RODIČŮ A JEJICH DĚTÍ: TŘÍ-KOHORTOVÁ STUDIE DĚ...Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
16-14855S3Společenské a humanitní vědyMobilita a sociální status populace časné doby bronzové na jantarové stezce...Mgr. Michal Ernée, Ph.D.Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
16-14990S3Společenské a humanitní vědyJak zničit královo renomé. Utváření a šíření středověké (proti)královské pr...Dr. Phil. Klara HübnerSlezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
16-15083S3Společenské a humanitní vědyÉra nuncia Pietra Ciriaciho: Československo-vatikánské vztahy 1928-1934ThDr. Pavel Helan, Th.D.Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta
16-15123S3Společenské a humanitní vědyMentální zpracování gramatické a sémantické informace u českých dětíPhDr. Filip Smolík, Ph.D.Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-15446S3Společenské a humanitní vědyMédium výstavy v českém umění 1957–1997PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.Akademie výtvarných umění v Praze
16-15621S3Společenské a humanitní vědyTeorie přesvědčení a základy subjektivní pravděpodobnostiTimothy Childers, Ph.D.Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
16-15678S3Společenské a humanitní vědyVývoj interakce přírodního prostředí a subsistenční strategie raně středově...RNDr. Nela Doláková, CSc.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
16-15716S3Společenské a humanitní vědyČeská zemědělská revoluce 19.století v mikro-historické a ekologicko-antrop...Mgr. et Mgr. Jana KrčmářováEtnologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-15771S2Společenské a humanitní vědyRandomizovaná kontrolovaná studie dvou univerzálních preventivních interve...Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
16-15962S3Společenské a humanitní vědyTramping v českých zemích v letech 1918 až 1989: subkultura v interakci se ...PhDr. Jan Randák, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
16-16260S3Společenské a humanitní vědyPřístup managementu k redukci zpětných toků ve vazbě na spokojenost zákazní...doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
16-16874S3Společenské a humanitní vědyJmenná fráze - komparativní výzkum anglické a české nominální projekce v rá...doc Ludmila Veselovská, M.A., Dr.Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
16-17351S3Společenské a humanitní vědyPolemika o kalich na basilejském koncilu 1432-1433Mgr. Dušan Coufal, Th.D.Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
16-17529S3Společenské a humanitní vědyZávažně traumatizované dívky: vliv komplexního interpersonálního traumatu n...Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-17615S3Společenské a humanitní vědyHudební inventáře raného novověku v českých zemíchMgr. Vladimír Maňas, Ph.D.Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
16-17670S3Společenské a humanitní vědyIdentity a praktiky rozštěpeného aktéra: Interpretace současné německé zahr...JUDr. Vladimír Handl, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
16-17708S3Společenské a humanitní vědyDomácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostikaMgr. Yvona Kostelecká, PhDUniverzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
16-17749S3Společenské a humanitní vědyFaktory ovlivňující rozvoj mapových dovedností v českých školáchRNDr. Martin Hanus, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-17796S3Společenské a humanitní vědyPříslušnost k finanční skupině jako faktor ovlivňující výkonnost a riziko b...prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
16-17810S3Společenské a humanitní vědySelektivní měřítka v analýze datových obalů: teorie a aplikaceMehdi Toloo, M.A.Sc., Ph.D.Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
16-17945S2Společenské a humanitní vědyMechanismy učení pohybovým dovednostem u dětí se zhoršenou motorickou koord...prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
16-17978S3Společenské a humanitní vědyZranitelnost a ekonomicko-energetický nexus v odvětvích hospodářství - hist...Mag. Dr. Christian Kerschner, M.Sc.Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
16-18177S3Společenské a humanitní vědyAn Integrated Approach to Derivational and Inflectional Morphology of CzechMgr. Magda Ševčíková, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
16-18261S3Společenské a humanitní vědyInovace rehabilitačních programů pro řidiče: Neurobehaviorální evaluace tré...Daniel Shaw, Ph.D.Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
16-18675S3Společenské a humanitní vědyČeská architektura v obdobích transformace (1945–1948, 1989–1992)Mgr. Hubert Kamil Guzik, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
16-18891S3Společenské a humanitní vědyStudium sexuálních variací: popis populační prevalence, fyziologických a ne...prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.Národní ústav duševního zdraví
16-18940S3Společenské a humanitní vědyDiverzifikace předškolního vzdělávání v České republice: Inkluze, exkluze a...Mgr. Lenka SlepičkováMasarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
16-19041S3Společenské a humanitní vědyMechanismy a strategie generační transmise rodinné paměti vybraných sociáln...Mgr. Jana Nosková, Ph.D.Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-19087S3Společenské a humanitní vědyKomputační psycholingvistická analýza českého textuPhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
16-19104S3Společenské a humanitní vědyJehan de Nostredame a jeho fabulace v Životech slavných a starých provensál...PhDr. Josef Prokop, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
16-19311S3Společenské a humanitní vědyModely tělesně zakotvené zkušenosti v teoretických základech zážitkové peda...Prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
16-19395S3Společenské a humanitní vědySémantické pojmy, paradoxy a hyperintenzionální logika založená na moderní ...doc. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
16-19561S3Společenské a humanitní vědyPříčiny vidové nepárovosti v češtiněMgr. Luboš Veselý, PhD.Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
16-19590S3Společenské a humanitní vědyAnalýza témat a sentimentu vícenásobných textových zdrojů pro finanční rozh...Ing. Petr Hájek, Ph.D.Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
16-19934S3Společenské a humanitní vědyDůvěra, tolerance a náboženství - nový pohled na kulturní základy a efekty ...doc. Niclas Berggren, Art.D., Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská
16-19975S3Společenské a humanitní vědyVěkově závislé změny akustických charakteristik řeči dospělých mluvčíchDoc. Ing. Roman Čmejla, CSc.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
16-20335S3Společenské a humanitní vědyDivadlo jako syntéza uměni: Otakar Zich v kontextu moderní vědy a dnešní po...doc. David Drozd, Ph.D.Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
16-20390S3Společenské a humanitní vědyEroze suverenity a post-nacionální vládnutí v době krizePhDr. et Mgr. Vojtěch Belling, PhD.Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
16-20451S3Společenské a humanitní vědySpráva a řízení společností v mezinárodním prostředí - Nové poznatkyJiří Trešl, PhD CAIANárodohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.
16-20553S3Společenské a humanitní vědyNarativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných...Simon Smith, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
16-20763S3Společenské a humanitní vědyKrajina středověké PrahyProf. PhDr. Jan Klápště, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
16-20873S3Společenské a humanitní vědyStárnutí na venkově: nezodpovězené otázky environmentální gerontologieMgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
16-20958S3Společenské a humanitní vědyRole chovu koček a psů a některých s nimi asociovaných nákaz při vzniku kli...prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-20991S3Společenské a humanitní vědyProstorová mobilita, každodenní život a sociální vazby: případová studie že...RNDr. Petra Špačková, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-21076S3Společenské a humanitní vědyRestrukturalizace a geografické změny evropského automobilového průmysluProf. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-21198S3Společenské a humanitní vědyUmění cítit: Emoce z perspektivy starověkého čínského a řecko-římského myšl...Dr. David MachekFilosofický ústav AV ČR, v.v.i.
16-21216S3Společenské a humanitní vědyManagement portfolia s několika referenčními aktivyprof. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.
16-21302S3Společenské a humanitní vědyUčitelské vyhoření - institucionální, vztahové a intrapsychické faktoryProf. PhDr. Stanislav Štech, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
16-21506S3Společenské a humanitní vědyNové zdroje systémového rizika na finančních trzíchprof. Dr. Ing. Jan FraitVysoká škola finanční a správní, z.ú.
16-21791S3Společenské a humanitní vědyIdentifikace, diferenciace a diskriminace maladaptačných procesů u dětí a m...PaedDr. Tomáš Malý, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
16-22016S3Společenské a humanitní vědyPrávní jednání a odpovědnost právnických osobdoc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
16-22085S3Společenské a humanitní vědyCírkevněslovanské hlaholské písemnictví v Čechách za vlády Karla IV. a Václ...Mgr. Václav Čermák, Ph.D.Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
16-22141S2Společenské a humanitní vědyDeterminanty prostorové alokace výdajů kohezní politiky Evropské unie v kon...doc. RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
16-22194S3Společenské a humanitní vědyMoldavané v Praze (Česko) a Turíně (Itálie) - výzkum migračních a integračn...Doc.RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-22207S3Společenské a humanitní vědyPrubířský kámen prehistorieMgr. Martin Ježek, Ph.D.Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
16-22333S3Společenské a humanitní vědyBarokní výbava schwarzenberských patronátních kostelů v Čechách: oltáře a k...doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
16-22540S3Společenské a humanitní vědyJak ty mě, tak já tobě?" Obnovení fiskální a finanční stability bez ohrože...doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D, M.Sc., M.Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
16-22881S3Společenské a humanitní vědyProměny vztahu etiky a náboženství v díle Immanuela Kantadoc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta
16-23046S3Společenské a humanitní vědyZa fenomenologii socialityMgr. Petr Kouba, PhD.Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
16-23584S3Společenské a humanitní vědyVize poststalinského Československa: varianty státně socialistické modernit.PhDr. Jan Mervart, Ph.D.Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
16-24117S3Společenské a humanitní vědyOd balónu ke kosmickému vědomí. Aviatika v české vizuální kultuřePhDr. Eva Bendová, Ph.D.Národní galerie v Praze
16-24164S3Společenské a humanitní vědyTradicionalistická publicistika v kontextu první republikyprof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.Moravská zemská knihovna
16-24879S3Společenské a humanitní vědyVůdci a architekti věd o výchově a jejich pojetí vyučování na univerzitáchdoc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
16-25019S2Společenské a humanitní vědyProč ekonomiky selhávají - Úvod do institucionální, behaviorální a evoluční...prof. Ing. Pavel Pelikán, CSc.Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská
16-25192S3Společenské a humanitní vědyLudvík Salvátor Toskánský (1847–1915). Život a dílo vědce a cestovatelePhDr. Eva GregorovičováNárodní archiv
16-25440S3Společenské a humanitní vědySkloubení Campbellovy teorie postojů a efektu morální licence v oblasti och...Mgr. Jan Urban, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí
16-25536S3Společenské a humanitní vědyMetodika tvorby modelu predikce sektorové a podnikové výkonnosti v makroeko...prof.Dr. Ing. Drahomíra PavelkováUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
16-25570S3Společenské a humanitní vědyFinancování politické soutěže ve střední Evropě na národní a místní úrovniPhDr. Mgr. Vít Šimral, LL.B. (Hons), Ph.D.Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
16-26104S3Společenské a humanitní vědyVládnoucí a ovládaní v Československu a Polsku (1945-1968): Praktické a met...DEA Muriel Blaive, Ph.D.Ústav pro studium totalitních režimů
16-26213S3Společenské a humanitní vědyRecepce teologických tradicí křesťanského Východuprof. Pavel Ambros, Th.D.Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
16-26353S3Společenské a humanitní vědySentiment a jeho vliv na akciové trhydoc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
16-26686S3Společenské a humanitní vědyKarel Kosík a osudy fenomenologického marxismu ve střední EvropěMgr. Ivan Landa, Ph.D.Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
16-26910S3Společenské a humanitní vědyBiometrické údaje a jejich zvláštní právní ochranaJUDr. Ján Matejka, Ph.D.Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
16-00291S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyStárnutí v přirozených populacích: od demografie po genovou expresiDoc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
16-01137S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyFaktory genomové stability u mechu a vyšších rostlinprof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
16-03248S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyGenomická studie adaptivních změn rozšíření populací v odpovědi na klimatic...RNDr. Petr Kotlík, Ph.D.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
16-03754S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyEvoluce kapacitace spermií: průkopnická studie u taxonomicky izolovaných p...Ing. Marek Rodina, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
16-03881S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyKoexistence vodních bezobratlých na prameništních slatiništích: úloha abiot...doc. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
16-04184S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyStudium intracelulární distribuce cytokininů a mechanismu jejich transportu...Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc.Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
16-04653S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyEpigenetické mechanismy určující stabilitu rostlinných telomerMgr. Miloslava Fojtová, CSc.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
16-05318S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyOvlivňují symbionti globální vzorce hojnosti termitů?Mgr. Jan Šobotník, Ph.D.Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
16-05665S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyRežim půdní vody v malých horských povodích vystavených klimatickému stresuprof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
16-05677S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyObnova orchidejových populací v kulturní krajině: záleží na živinách nebo n...RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
16-06008S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyNová komplexní strategie pro stanovení biologických efektů směsí chemikálií...doc. Ing. Milena Zachariášová, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
16-06374S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyPoškození hmyzího organismu nízkou teplotou a jeho náprava.prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc.Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
16-06498S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyPsychoaktivní látky ve vodním prostředí a jejich vliv na exponované organis..doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
16-06915S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyHolocénní dynamika disturbancí v evropských smrkových (Picea abies) lesích:...RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-07193S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyProtizánětlivá aktivita vybraných stilbenů, 2-arylbenzofuranů a jejich meta...doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta
16-07441S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyDlouhodobý vliv různých typů hnojení na půdní biotu s důrazem na účinek org...Prof.Ing. Jiří Balík, CSc., dr.hc.Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
16-07544S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyKonstrukce in vitro modelů založených na reportérových buněčných liniích pr...Mgr. Aneta NovotnáUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
16-08698S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyPůvod a evoluce pohlavních chromozomů u dvoudomé rostliny Rumex acetosaRNDr. Roman Hobza, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-08916S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyFaktory ovlivňující strukturu a funkci společenstev hub v ekosystému jehlič...RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-09220S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyBabylonská věž: Interakce mezi mitochondriemi a jádrem u gynodiécické rostl...RNDr. Helena Štorchová, CSc.Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
16-09296S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyKteré buňky jsou zodpovědné za neselektovaný repertoár B buněk v prasečím b...RNDr. Marek Šinkora, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-09381S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyBioaktivní sinicové lipopeptidy: analýza genomových dat, detekce a vztah st...RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-09427S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyVliv znehodnocování a fragmentace tropických lesů na mutualismus mezi mrave...Dr Tom FayleBiologické centrum AV ČR, v.v.i.
16-09659S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyVnitrodruhová zpětná vazba mezi rostlinou a půdou jako mechanismus vysvětlu...doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-10088S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyMobilita proteinů tylakoidní membrány a fotosyntézaMgr. Radek Kaňa, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-10100S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyPůvod diverzity středoevropské krajiny: rekonstrukce historických změn biod...Mgr. Jan Roleček, Ph.D.Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
16-10298S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyVznik a evoluce pohlavních chromozomů u pavoukůRNDr. Jiří Král, Dr.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-10602S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyVliv fytohormonů produkovaných houbami řádu Hypocreales na proces patogenez.Doc. Mgr. Petr Galuszka, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
16-10809S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyRole polyploidie a chromozomálních změn v evoluci rostlin - tři příklady z ...Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-10948S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyUstavení a regulace homeostáze auxinu na úrovni buňky: metabolické a trans...prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
16-11537S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyTransformační produkty mono- a polyaromatických uhlovodíků v atmosferických...Prof. Gerhard Lammel, Ph.D.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
16-11571S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyVliv atmosferické depozice a hnojení dusíkem na půdní uhlík a dusík – spoje...RNDr. Filip Moldan, Ph.D.Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
16-12243S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyAnalýza vlivů fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovači. Ro...Mgr. Michael Bartoš, Ph.D.Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
16-12431S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyStruktura a synergie fibrolytických enzymů v bachoruIng. Jan Kopečný, DrSc.Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
16-13231S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyVodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii"prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
16-14631S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyStudium procesů spojených s peroxidací lipidů v modelových lidských buněčný...RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
16-14649S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyInaktivace fytohormonů typu cytokininů jejich N- a O-glukosylací – fylogene...Ing. Václav Motyka, CSc.Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
16-15012S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyFaktory řídící stabilitu společenstev v čase: role funkčních rozdílů mezi d...Dr. Francesco de Bello, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
16-15065S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyFaktory ovlivňující akumulaci těžkých kovů velkými houbamiDoc. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
16-15319S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyEkosystémové inženýrství a komplexita půd v přirozených temperátních lesíchIng. Pavel Šamonil, Ph.D.Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
16-15467S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyFotosyntéza u diazotrofních sinic - otevřené otázkyProf. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-16992S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyChromosomová genomika Agropyron cristatum, planého příbuzného pšenice setéMgr. Jan Vrána, Ph.D.Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
16-17085S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyInteraktivní působení environmentálních toxikantů na Ah receptor a estrogen...doc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-18022S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyČasoprostorové rozdíly v kompetici mezi temperátním a tropickým lesem: zále...doc. Dr. Ing. Tomáš VrškaVýzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
16-18079S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyIzotopové doklady mikrobiální fixace dusíku v ombrotrofních mokřadechRNDr. Martin Novák, CSc., M.Sc.Česká geologická služba
16-18453S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyMiCryoFun - Mikroorganismy v kryoturbacích Arktidy - klíčoví hráči v rozkla...Ing. Jiří Bárta, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
16-18476S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyOxidační stres u denitrifikačních baktérií: objasnění funkce zúčastněných p...Prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
16-18578S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyFunkce UPF1 helikázy v procesech odehrávajících se v buněčném jádřeMgr, Karel Říha, Ph.D.Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
16-19245S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyReakce na disturbanci jako klíčový proces evoluce bylin a klonálních rostli...Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-19557S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědySelektivita a regulace transportu auxinu prostřednictvím nitrátového transc...Ing. Klára Hoyerová, Ph.D.Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
16-20049S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyHybridní zóny: přírodní laboratoře pro studium patogenů vznikuJoëlle Goüy de Bellocq, Ph.D.Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
16-20569S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyRole mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompo...Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
16-20744S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyVyužití metagenomického přístupu k odhalování biodiverzity rybomorek na zák...RNDr. Ivan Fiala, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
16-20825S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyÚloha býložravého hmyzu v řízení druhové diversity a dynamiky rostlin v tro...Yves Basset, PhDBiologické centrum AV ČR, v.v.i.
16-21024S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyČervené krevní buňky u kaprovitých rybRNDr. Petr Bartůněk, CSc.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
16-21743S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyC:N stechiometrie ve vztazích mezi rostlinou a půdou: vliv na metabolismus ...RNDr. Eva Kaštovská, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
16-22044S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyFunkční regulace fosfolipasy D alfa 1 prostřednictvím MPK3-závislé fosforyl...Prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
16-22346S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědySilná epistatická kontrola vývoje leishmaniázy - identifikace genů a mechan...doc. Marie Lipoldová, CSc.Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
16-22379S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyFunkční diverzita a rozdělení nik u největší australoasijské radiace pěvců ...Doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
16-23773S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyFylogeografie, selekce a mutační rychlost na celogenomové úrovni: inference...prom. biol. Jaroslav Piálek, CSc.Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
16-24027S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyChromera velia jako modelový organismus pro studium evoluce výtrusovců a ch...prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D.Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
16-24313S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyCharakterizace organizace mikrotubulů během buněčného dělení, růstu a morfo...Dr. Georgios KomisUniverzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta
16-24619S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyHormonální kontrola pohlavního dimorfismu šupinatých plazůMgr. Lukáš Kubička, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-24949S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyVýznam Toll-like receptorů v odpovědi střevních epiteliálních buněk na cyan...RNDr. Lenka Švihálková Šindlerová, Ph.D.Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
16-25280S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyVznik sekundárního plastidu euglenidů – srovnávací studieMgr. Vladimír Hampl, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-26369S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyJe biologická diverzita omezená? Cesta k rovnovážné teorii biodiverzityProf. David Storch, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro teoretická studia
16-26428S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyAlternativní sestřih jako regulátor auxinového transportuMgr. Kamil Růžička, Dr. rer. nat.Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
16-26655S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyKomplexní cytogenetická a mutační analýza psích mastocytomůMgr. Miluše Vozdová, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
16-26714S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyGenomická disekce bariér toku genů u hybridizujících kuněkDr. Beate NurnbergerÚstav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Registrační čísloDoba trváníOborNázevNavrhovatelUchazeč
16-20123S3Technické vědyVznik kapalné fáze v podmínkách proudění ve vysokotlakém dílu jaderných par...doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
16-05179S3Technické vědyVýzkum vztahů a společných vlastností spolehlivých a bezpečných architektur...doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií
16-14024S3Technické vědyVýzkum růstu tenkých nanostrukturovaných vrstev připravovaných pomocí plazm...doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
16-09352S3Vědy o neživé příroděK hlubšímu poznání environmentální mineralogie arzenu v redukčních podmínká...Mgr. Petr Drahota, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-16336S3Vědy o neživé příroděKvantové detekční techologie: nanodiamanty pro sensing ve vnitrobuněčném pr...Mgr. Petr Cígler, Ph.D.Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
16-16861S3Vědy o neživé příroděVícerozměrné modelování polarizovaných spekter vnější sluneční atmosféryMgr. Jiří Štěpán, Ph.D.Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
16-12816S3Lékařské a biologické vědyZávislost rakovinných buněk na oxidativní fosforylaci a její vztah k inicia...Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D.Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
16-20054S3Lékařské a biologické vědyPokročilé studie patogeneze západonilské virové horečky směřující k novým t...doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
16-01543S2Společenské a humanitní vědyAntropologické předpoklady politického myšlení Carla SchmittaMgr. Petr Slováček, Ph.D.Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
16-01383S3Společenské a humanitní vědyKomplexní teoretický model pro odhad přiměřené výše finanční odměny za inov...Ing. Pavel Svačina, Ph.D.Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
16-16009S3Společenské a humanitní vědy“Museli jsme žít, nějak jsme museli přežít…” Židé v Řecku 1944-2012Mgr. Kateřina Králová, Ph.D.Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
16-05789S3Společenské a humanitní vědyJosef Portman (1893 - 1968). Regionální osobnost s evropským přesahem.PhDr. Vilma Hubáčková, CSc.Památník národního písemnictví
16-23836S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyOro-faryngeální rozhraní ve vývoji úst obratlovců: srovnávací analýza genov...Mgr. Robert ČernýUniverzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
16-21053S3Zemědělské a biologicko-environmentální vědyVyužití přístupů ekologické genomiky k poznání adaptivního významu dormance...Ing. Petr Smýkal, Ph.D.Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže [STANDARDNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.
Continue reading „Vyhlášení veřejné soutěže [STANDARDNÍ PROJEKTY]“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.
Continue reading „Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.

The Czech Science Foundation announces a public tender for the international/bilateral grant projects with the expected start date of the awarded projects in 2016.
Continue reading „Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Seznam podpořených projektů podle jednotlivých soutěží

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznamy grantových projektů, které ve veřejné soutěži uspěly a jimž byla přidělena podpora.
Continue reading „Seznam podpořených projektů podle jednotlivých soutěží“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Soutěž AZV na technologiích GA ČR

Praha 27. 6. 2014 – Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vyhlásilo dne 27. června 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích o účelovou podporu v Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015–2022 pod názvem „MZ VES 2015“. Hodnocení návrhů projektů bude zajištěno Agenturou pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV). Všechny dokumenty k této veřejné soutěži včetně zadávací dokumentace jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Continue reading „Soutěž AZV na technologiích GA ČR“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY