Čeští vědci mají patent, který pomůže vylepšit vakcínu proti černému kašli

Vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd při výzkumu bakterií způsobujících černý kašel nalezli metodu, jak zabránit jejich toxinu v potlačení obranyschopnosti člověka. Toxin, který bakterie používají pro zablokování funkce bílých krvinek, geneticky upravili tak, že přestal být aktivní. O takto nově vzniklý takzvaný toxoid, projevily zájem světové farmaceutické společnosti a jedna z nich už na vynález zakoupila výzkumnou licenci. V budoucnu by se totiž toxoid mohl stát součástí nově vyvíjené očkovací látky proti černému kašli. Toto onemocnění se v poslední dekádě začalo znovu šířit v nejvyspělejších zemích světa a na životě přímo ohrožuje především kojence do tří měsíců věku, kteří ještě nebyli plně očkováni. Objev českých vědců je už díky spolupráci s francouzskými kolegy chráněn americkým patentem a evropský je přihlášen.
Continue reading „Čeští vědci mají patent, který pomůže vylepšit vakcínu proti černému kašli“

Informace pro navrhovatele a uchazeče o projekty s počátkem řešení v roce 2015

Předsednictvo GA ČR tímto informuje akademickou veřejnost, že po projednání s vědeckou radou GA ČR bude v rámci letošního hodnocení návrhů projektů uskutečněno pilotní ověření modifikované klasifikace návrhů projektů, jejíž součástí bude nová kategorie hluboce podprůměrných projektů (pracovně označená „Cn“). V případě budoucí implementace této klasifikace by návrhy projektů podané navrhovateli nebo spolunavrhovateli takto zařazených návrhů projektů v jednom roce nebyly v následujícím roce dále hodnoceny a v souladu s ustanovením § 21 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, by byly vyřazeny z veřejné soutěže. Zařazení do této kategorie v pilotním ověření neovlivní účast v soutěžích vyhlášených GA ČR v roce 2015. Předsednictvo GA ČR současně zdůrazňuje, že pro tuto novou kategorii projektů nebudou stanoveny žádné kvóty, tj. bude záležet výhradně na expertních a poradních orgánech GA ČR, jaký počet projektů do této kategorie zařadí.
Continue reading „Informace pro navrhovatele a uchazeče o projekty s počátkem řešení v roce 2015“

Usnesení vědecké rady GA ČR

Vědecká rada Grantové agentury České republiky po rozsáhlé diskusi na svém mimořádném zasedání dne 31. 3. 2014 vydala usnesení. Zápis z mimořádného zasedání vědecké rady a text usnesení jsou k dispozici v sekci vědecké rady GA ČR. Continue reading „Usnesení vědecké rady GA ČR“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Důležité upozornění: Termíny pro vkládání výsledků do RIV

Praha – Grantová agentura České republiky stanovuje termín pro ukončení předání dat do IS VaVaI – RIV: Continue reading „Důležité upozornění: Termíny pro vkládání výsledků do RIV“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Upozornění pro uchazeče

V letos vyhlášených veřejných soutěžích (s výjimkou juniorských grantů) došlo k úplnému zákazu pořízení a financování údržby jakýchkoliv přístrojů a zařízení z oblasti IT včetně jejich součástí. Lze je však i nadále hradit z doplňkových (režijních) nákladů, což vyplývá z ustanovení čl. 3.3 odst. (7) písm. j): „Do způsobilých nákladů, s výjimkou doplňkových (režijních) nákladů uvedených v článku 3.3.3, odst. (6) zadávací dokumentace, nelze zahrnout: […] náklady na pořízení, opravu a údržbu přístrojů a zařízení z oblasti informační a komunikační techniky a technologií včetně výpočetní techniky“.
Continue reading „Upozornění pro uchazeče“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Analýza dechu jako možná budoucí metoda pro určení nemocí

Unikátní metodu pro přesný výpočet množství stopových látek v lidském dechu vyvinuli vědci Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Využili ji při sledování pacientů s cystickou fibrózou, což je závažná dědičná nemoc, která postihuje převážně dýchací a trávicí soustavu. Její nejběžnější, ale zároveň životu nebezpečnou komplikací je nákaza bakterií pseudomonádou. Vědci se zaměřili právě na určení přítomnosti této bakterie, která sídlí v hlenu a dýchacích cestách, a to pomocí analýzy dechu za využití hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS). Bakterii lze zjistit, a běžně se také zjišťuje, pomocí mikrobiologické analýzy sekretu dýchacích cest. Nová metoda, podle které lze její přítomnost určit jednoduše pomocí dlouhého výdechu do speciálního přístroje, zatím vznikla pouze na úrovni základního výzkumu financovaného Grantovou agenturou ČR. Znamená to, že její platnost a úspěšnost bude muset být potvrzena na základě dalších klinických testů i za pomoci nově vyvinutých diagnostických přístrojů.
Continue reading „Analýza dechu jako možná budoucí metoda pro určení nemocí“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY