Předsednictvo GA ČR k otevřenému dopisu iniciativy Věda žije!

Praha 23. 1. 2014 – Předsednictvo Grantové agentury České republiky vzalo na svém zasedání dne 23. 1. 2014 na vědomí otevřený dopis iniciativy Věda žije!, týkající se podmínek nově připravované skupiny grantových projektů na podporu mladých vynikajících vědců. Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentace dosud nebyla zveřejněna, je zjevné, že otevřený dopis vychází pouze z tiskové zprávy, kterou GA ČR publikovala 27. 11. 2013.

Continue reading „Předsednictvo GA ČR k otevřenému dopisu iniciativy Věda žije!“

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu mezinárodních projektů

Praha 20. 1. 2014 – Grantová agentura ČR v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků vyhlašuje výsledky druhého kola veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů. Na základě podepsané mezinárodní dohody byly uděleny granty, které byly doporučeny k financování oběma partnerskými agenturami. Continue reading „Vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu mezinárodních projektů“

Zpřístupnění anonymních posudků návrhů standardních, postdoktorských projektů a projektů na podporu excelence

Praha 13. 1. 2014 – GA ČR oznamuje, že anonymní posudky návrhů neudělených standardních, postdoktorských projektů a projektů na podporu excelence s počátkem řešení v roce 2014 jsou v tuto chvíli zpřístupněny v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů všem oprávněným osobám (navrhovatelům). Continue reading „Zpřístupnění anonymních posudků návrhů standardních, postdoktorských projektů a projektů na podporu excelence“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY