Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Rakousko-česká spolupráce v základním výzkumu úspěšně pokračuje

Praha 17. prosince 2014 – V soutěži skupiny mezinárodních grantových projektů pro rok 2015 řešených ve spolupráci Grantové agentury ČR (GA ČR) a rakouské agentury Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) získalo finanční podporu obou subjektů celkem devět navrhovaných projektů. Výzva k podání společných rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu byla na sklonku roku 2013 vyhlášena poprvé. Continue reading „Rakousko-česká spolupráce v základním výzkumu úspěšně pokračuje“

Za vznikem života mohou stát dopady asteroidů. Teorii českých vědců zveřejnila prestižní světová média

Praha, Brno 15. prosince 2014 – Podle nejnovější teorie českých vědců mohou stát za vznikem života na Zemi dopady asteroidů. O závěrech jejich výzkumu, který sloučil nejmodernější metodiky výpočetní chemie a laserové experimenty, informovaly v uplynulých dnech prestižní světové vědecké časopisy Science a PNAS. Vědci z pražského Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a společného pracoviště brněnského Biofyzikálního ústavu AV ČR a Středoevropského technologického institutu (CEITEC) simulovali ve svých experimentech podmínky, které na Zemi panovaly před čtyřmi miliardami let. Continue reading „Za vznikem života mohou stát dopady asteroidů. Teorii českých vědců zveřejnila prestižní světová média“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Informace pro navrhovatele projektů o zpřístupnění posudků

Grantová agentura ČR informuje, že všechny posudky k návrhům projektů s počátkem řešení v roce 2015 budou zveřejněny v nejbližších týdnech. Oprávněné osoby je najdou v aplikaci Gris. Zpřístupnění posudků a hodnocení návrhů projektů agentura oznámí prostřednictvím internetových stránek. Continue reading „Informace pro navrhovatele projektů o zpřístupnění posudků“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Standardní granty GA ČR s vyšší úspěšností

Praha 5. prosince 2014 – V letošní soutěži standardních grantových projektů vyhlášené Grantovou agenturou ČR (GA ČR) vzrostla úspěšnost na 24,3 %. Přispěl k tomu nižší celkový počet podaných návrhů projektů do soutěže, jejich celkové nižší náklady, a dále snižování finančních závazků agentury vyplývající z postupného ukončování pětiletých projektů, stejně jako mírný nárůst rozpočtu GA ČR v letošním roce. Continue reading „Standardní granty GA ČR s vyšší úspěšností“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů hodnocených na principu Lead Agency 2015

Dovolujeme si Vám oznámit, že Grantové agentuře České republiky byly předány rakouskou agenturou pro vědu (FWF) výsledky hodnocení LA grantů. Continue reading „Oznámení o výsledcích veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů hodnocených na principu Lead Agency 2015“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

iForum, časopis Univerzity Karlovy, zveřejnil rozhovor s předsedou GA ČR Ivanem Netukou

Kompletní znění rozhovoru najdete zde: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15462.html. Uvádíme také jeho plné znění. Continue reading „iForum, časopis Univerzity Karlovy, zveřejnil rozhovor s předsedou GA ČR Ivanem Netukou“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Jak se učí děti číst? A jak čtenému rozumí?

Praha 12. prosince 2014 – Více než pět stovek dětí ze sedmnácti škol v Praze, středních a jižních Čech sledovali v několika vlnách specialisté z Pedagogické fakulty UK, aby zjistili, jak děti od první do čtvrté třídy čtou. Zajímali se při tom nejenom o kvalitu technické stránky čtení, ale zejména o porozumění čtenému. Pro výzkum využili testy inspirované zahraničními přístupy. Koncipovali také nové diagnostické nástroje, které mají přispět k hodnocení úrovně porozumění a k rozpoznání mechanismů ovlivňujících obě v současné době používané metody výuky čtení. Jde o takzvanou analyticko-syntetickou a genetickou metodu, při kterých se děti učí číst buď pomocí slabikování, nebo hláskování. Vědci z katedry psychologie ve spolupráci s odborníky z katedry primární pedagogiky a katedry českého jazyka již dnes předpokládají, že jejich výzkum, který stále probíhá, povede prostřednictvím nové baterie testů k hlubšímu pochopení mechanismů, které se uplatňují v rozvoji porozumění čtenému, případně také ke sledování a podpoře dětí s problémy v rozvoji čtenářských dovedností.

Continue reading „Jak se učí děti číst? A jak čtenému rozumí?“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY