Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby bydlení. Aktuální a žádoucí reakce fiskální a monetární politiky státu

Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev

Continue reading „Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Splnitelnost omezujících podmínek a univerzální algebra

Continue reading „Splnitelnost omezujících podmínek a univerzální algebra“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY