Lhůty pro podání u partnerských agentur

Německá partnerská agentura Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) nově vyhlásila lhůtu pro podávání návrhů projektů německými navrhovateli v rámci společné GA ČR – DFG výzvy.  Němečtí vědci musí zaslat svůj návrh projektu DFG do 30. 3. 2017.

Tchaj-wanská partnerská agentura Ministry of Science and Technology (MOST) stanovila termín pro podání projektových návrhů pro tento rok v rámci společné GA ČR – MOST výzvy na 30. 5. 2017.

Korejská partnerská agentura National Research Foundation (NRF) stanovila termín pro podání projektových návrhů pro tento rok v rámci společné GA ČR – NRF výzvy na 3. 4. 2017.

Všechny zahraniční partnerské agentury, se kterými GA ČR úspěšně realizuje tradiční formu bilaterální spolupráce na podporu společných grantových projektů, mají nyní pevně stanovené termíny pro dodání projektových návrhů. Vzhledem k této skutečnosti, GA ČR předpokládá, že zahraniční části projektových návrhů budou českými navrhovateli doručeny GA ČR do 14 dnů po vypršení lhůt stanovených zahraničními partnerskými organizacemi.

Vyhlášení veřejné soutěže [STANDARDNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017.

Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.

Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Dokumenty„.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

V případě jakýchkoliv dotazů navštivte frekventované dotazy, nebo se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel.č. 227 088 841.

Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji řešené dotazy – zde. Pro uchazeče je také k dispozici prezentace, která byla přednesena v rámci seminářů pro uchazeče pořádaných v tomto kalendářním roce – zde.

PŘÍLOHY

84 KB Datum přidání: 21. 2. 2017
609 KB Datum přidání: 1. 3. 2017
4 MB Datum přidání: 15. 2. 2016
15 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
16 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
15 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
a

Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017.

Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.

Zadávací dokumentace pro mezinárodní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Dokumenty„.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

V případě jakýchkoliv dotazů navštivte frekventované dotazy, nebo se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel.č. 227 088 841.

Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji řešené dotazy. Pro uchazeče je také k dispozici prezentace, která byla přednesena v rámci seminářů pro uchazeče pořádaných v tomto kalendářním roce.

PŘÍLOHY

85 KB Datum přidání: 21. 2. 2017
85 KB Datum přidání: 21. 2. 2017
85 KB Datum přidání: 21. 2. 2017
4 MB Datum přidání: 15. 2. 2016
15 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
16 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
15 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
684 KB Datum přidání: 1. 3. 2017

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.

Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017.

Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.

Zadávací dokumentace pro juniorské projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze, nebo v záložce „Dokumenty„.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

FAQ a KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů navštivte frekventované dotazy, nebo se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR písemně / (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách
Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel.č. 227 088 841.

Před zadáním dotazu si prosím nejprve pročtěte příslušné FAQ, kde jsou zodpovězeny nejčastěji řešené dotazy. Pro uchazeče je také k dispozici prezentace, která byla přednesena v rámci seminářů pro uchazeče pořádaných v tomto kalendářním roce.

PŘÍLOHY

86 KB Datum přidání: 21. 2. 2017
4 MB Datum přidání: 15. 2. 2016
15 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
16 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
15 KB Datum přidání: 22. 2. 2017
594 KB Datum přidání: 1. 3. 2017

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY