Výzva pro podávání švýcarsko-českých projektů

Aktualizace 10. října 2023: Momentálně není možné vkládat přihlášky v rámci této výzvy do GRIS. Prosím, vyčkejte na zveřejnění nových Pravidel pro následující rok (předpokládáme, že se tak stane v únoru 2024).

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ve spolupráci se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. GA ČR v této výzvě vystupuje v roli partnerské organizace – projekty hodnotí SNSF a GA ČR hodnocení přejímá. Výzva je vyhlášena v rámci iniciativy Weave.

Švýcarská agentura určila v roce 2023 dva termíny pro podávání návrhů projektů, a to 3. 4. a 2. 10. 2023. Pro termín 3. 4. 2023 je předpokládaný počátek řešení 1. 1. 2024, pro termín 2. 10. 2023 je to 1. 7. 2024.

Českou část přihlášky je možné podat nejpozději 7 dní po zvoleném termínu na švýcarské straně, tedy do 10. 4., případně 9. 10. 2023.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4, a to nejpozději do 7 dnů od podání návrhů u SNSF. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Je nutné také doložit výpis z evidence skutečných majitelů.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce „Zadávací dokumentace“.

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců. Doba řešení musí být u všech řešitelů na projektu stejně dlouhá.

 

Potřebujete poradit?

  • 227 088 841 (Po–Čt: 9:00–16:00; Pá: 9:00–15:00)

 

Další informace

 

Vyhlášení veřejné soutěže Standardní projekty 2024

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

  • Soutěžní lhůta začíná 14. 2. 2023
  • Návrhy projektů je možné podávat do 4. 4. 2023
  • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne 30. 11. 2023

Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo v záložce Zadávací dokumentace.

Další odkazy

Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní-bilaterální projekty 2024

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních (bilaterálních) projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce:

Další mezinárodní projekty je možné podat do soutěží vypsaných na základě spolupráce Lead agency.

Zadávací dokumentace pro mezinárodní (bilaterální) projekty 2024 a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo na stránce Zadávací dokumentace.

Další odkazy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING 2024

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

Zadávací dokumentace pro projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo v záložce Zadávací dokumentace.

PŘÍLOHY

Další odkazy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. Výzva se týká projektů podávaných ke GA ČR v roli Lead Agency v rámci iniciativy Weave.

Agentury zapojené do této výzvy:

Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 14. 2. 2023.

Návrhy projektů v rámci iniciativy Weave je možné podávat do 4. 4. 2023.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce Zadávací dokumentace.

PŘÍLOHY

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4, a to nejpozději do 7 dnů od podání návrhů u partnerské agentury, která má celoroční výzvu. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Od letošního roku je nutné také doložit výpis z evidence skutečných majitelů.

 

Důležité upozornění ke spolupráci s NCN:

V případě, že v roli Lead Agency vystupuje GA ČR a rozpočet v eurech u polské části rozpočtu uvedený v žádosti podané u GA ČR se výrazně liší od rozpočtu ve zlotých uvedeného v žádosti podané u NCN do systému OSF, bude projekt vyřazen z formálních důvodů. Aktuálně platný kurz pro přepočet euro/zlotý je dostupný na stránkách NCN.

Dalším důvodem pro vyřazení z formálních důvodů na straně NCN je nesoulad informací na české a polské straně v počtu členů týmů a jejich zařazení včetně výše požadovaných mezd.

Česká část žádosti musí obsahovat podrobný rozpis finančních požadavků včetně zdůvodnění, a to i co se týče polské strany projektu. Tyto informace přitom musí souhlasit s údaji uvedenými v polské přihlášce k NCN.

 

Potřebujete poradit?

 

Další informace

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2024 (GA ČR v roli hodnoticí agentury)

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu na podporu Mezinárodních projektů hodnocených na principu Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

Zapojené agentury na principu Lead Agency:

Z důvodů na straně chorvatské agentury Croatian Science Foundation (HRZZ) bude o vypsání letošní výzvy, kde by byla GA ČR hodnoticí agenturou, rozhodnuto v příštích týdnech.

Další mezinárodní projekty je možné podat do soutěží vypsaných na základě mezinárodní-bilaterální spolupráce.

Pravidla pro Mezinárodní projekty hodnocené na principu Lead Agency 2024 a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo na stránce Zadávací dokumentace.

Další odkazy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

LA PROJEKTY – PŘEHLED PRAVIDEL 2023

Letošním rokem naše agentura spolupracuje na LA projektech v rámci iniciativy Weave a také s americkou agenturou NSF.

Spolupracující agentury Weave:

S uvedenými agenturami je možné podat bilaterální i trilaterální projekt. Všechny agentury letos vystupují v roli Lead Agency i partnerské organizace.

GA ČR jako partnerská agentura

Český navrhovatel prostřednictvím aplikace GRIS podá potřebné informace a kopii vědecké části projektu, která je zahraničním partnerem podávána k domovské agentuře. Do aplikace GRIS jsou také nahrána zvláštní povolení, pokud je práce na projektu vyžaduje. Zvlášť datovou schránkou se ještě zasílá potvrzení o způsobilosti/čestné prohlášení. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Od letošního roku je nutné také doložit výpis z evidence skutečných majitelů.

Na straně GA ČR bude provedena formální kontrola a kontrola financí, které se řídí dokumentem Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2024. Pravidla budou zveřejněna v půlce února. Odborné hodnocení vědecké stránky projektu proběhne na straně zahraniční Lead Agency.

S agenturou NSF – USA vystupuje GA ČR vždy v roli partnerské organizace. Podat je možné pouze bilaterální projekty. Doba řešení jsou 3 roky.

Specifické náležitosti přihlášky s americkou agenturou NSF nestanovené v rámci Pravidel:

Část C1: Vložte prosím jednostránkový cover sheet obsahující: název projektu, jméno navrhovatele (popřípadě spolunavrhovatele) a dalších členů týmu, rozšířený abstrakt v anglickém jazyce.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4, a to nejpozději do 7 dnů od podání návrhu NSF. Jako předmět zprávy uveďte „Způsobilost“. Kopie zahraniční přihlášky se nepřikládá.

GA ČR jako Lead Agency

Pokud je GA ČR v roli Lead Agency, je postup pro podávání a hodnocení projektů uveden v dokumentu Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2024. Uchazeči vyplní přihlášku v aplikaci GRIS. Do aplikace GRIS jsou také nahrána zvláštní povolení, pokud je práce na projektu vyžaduje. Zvlášť datovou schránkou se ještě zasílá potvrzení o způsobilosti. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Od letošního roku je nutné také doložit výpis z evidence skutečných majitelů.

Za účelem dosažení vysoké úrovně kvality návrhů LA projektů doporučených k financování budou LA návrhy hodnoceny společně se standardními projekty.

Trilaterální návrhy je možné podávat se všemi spolupracujícími agenturami v rámci iniciativy Weave.

Důležité upozornění ke spolupráci s NCN:

V případě, že v roli Lead Agency vystupuje GA ČR a rozpočet v eurech u polské části rozpočtu uvedený v žádosti podané u GA ČR se výrazně liší od rozpočtu ve zlotých uvedeného v žádosti podané u NCN do systému OSF, bude projekt vyřazen z formálních důvodů. Aktuálně platný kurz pro přepočet euro/zlotý je dostupný na stránkách NCN.

Dalším důvodem pro vyřazení z formálních důvodů na straně NCN je nesoulad informací na české a polské straně v počtu členů týmů a jejich zařazení včetně výše požadovaných mezd.

 

GA ČR jako Lead Agency GA ČR jako partnerská agentura
Weave Weave, NSF
Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2024 – Lead agentura Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2024 – partnerská agentura
Prohlášení o způsobilosti (datová schránka) Prohlášení o způsobilosti (datová schránka)
Kopie zahraničního návrhu podávaného k LA (GRIS), u spolupráce s NSF se nepřikládá
Deadline pro podávání dle instrukcí GA ČR Deadline pro podávání dle instrukcí dané Lead Agency
GRIS – vyplnit hodnoticí panel GRIS – vyplnit panel OKG (Oddělení kontroly grantů)
Životopis zahraničního partnera – ANO (GRIS) Životopis zahraničního partnera – NE

 

Na základě vašich dotazů budeme tento text průběžně aktualizovat a tvořit FAQ. Dotazy je možné zasílat na la@gacr.cz.

 

Další zdroje informací:

Iniciativa Weave

HELPDESK

Přehled možností pro podávání LA projektů 2023

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING 2024

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

Zadávací dokumentace pro projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo v záložce Zadávací dokumentace.

PŘÍLOHY

Další odkazy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže JUNIOR STAR 2024

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu projektů JUNIOR STAR s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

Zadávací dokumentace pro projekty JUNIOR STAR a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo v záložce Zadávací dokumentace.

PŘÍLOHY

Další odkazy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení soutěží pro rok 2024

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Soutěžní lhůta trvá do 4. dubna 2023. Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2024.

„Cílem Grantové agentury České republiky není pouze podporovat základní výzkum, ale hlavně zvyšovat jeho efektivitu. To, že o podporu vědci soutěží mezi sebou, působí motivačně – aby na podporu dosáhli, musí podat excelentní projekt. I samotná příprava projektů vede k důkladnému promýšlení vědeckých témat, kterými se mohou dále zabývat,“ řekl předseda GA ČR prof. Petr Baldrian. „Hodnocení projektů provádí odborníci na daná témata – pro GA ČR jich pracuje přes 400 z různých oblastí a institucí. Tisíce zahraničních vědců pak hodnotí projekty, které postoupí do druhého kola výběru.“

Změnou v nových soutěžích, jejímž cílem GA ČR usnadňuje skloubení rodinného a profesního života, je možnost přerušení řešení projektu na 6 až 18 kalendářních měsíců nebo prodloužení doby řešení až o 18 měsíců. „Jedná se o další z opatření, která mají našim řešitelkám a řešitelům pomoci v náročných obdobích – nemusí se nutně jednat o mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, ale třeba i o dlouhodobou nemoc nebo péči o blízkého člověka,“ dodal předseda GA ČR.

V letošním roce dochází také k úpravě několika pravidel, která umožní větší flexibilitu při nakládání s přidělenými prostředky – přesuny finanční prostředků mezi položkami základní skladby  až do výše 100 000 Kč bude možné provést bez podání žádosti.

Návrhy projektů s počátkem řešení v roce 2024 je možné podávat do 4. dubna 2023. Výsledky budou vyhlášeny v listopadu letošního roku, s výjimkou mezinárodních soutěží, které budou oznámeny po dohodě se zahraniční agenturou. Soutěž EXPRO bude vypsána v příštím roce.

 

Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice – každý rok jich GA ČR financuje několik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Jejich prostřednictvím je podporován nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektů s obvyklou délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na délku jejich vědecké kariéry.

JUNIOR STAR

Soutěž JUNIOR STAR se tradičně setkává s velkým zájmem navrhovatelů z řad excelentních začínajících vědkyň a vědců (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Cílem pětiletých projektů s celkovým rozpočtem až 25 milionů Kč je poskytnout příležitost k vědeckému osamostatnění řešitele, včetně případného založení vlastní výzkumné skupiny, která do české vědy přinese nová badatelská témata. Na hodnocení vysoce kompetitivních projektů se stejně jako v případě EXPRO podílejí výhradně zahraniční hodnotitelé.

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Již potřetí letos GA ČR vypíše soutěže POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatele a badatelky, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho lze dvěma způsoby – buď jako výjezdový grant, který vědcům z českých institucí umožní bádat dva roky na prestižním výzkumném pracovišti na světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému se bude český postdoktorand moci vrátit do České republiky, anebo zahraniční vědec nebo vědkyně zahájit kariéru na českém pracovišti.

Mezinárodní projekty

Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce

Zapojené agentury na principu Lead Agency

Z důvodů na straně chorvatské agentury Croatian Science Foundation (HRZZ) bude o vypsání letošní výzvy, ve které by byla GA ČR hodnoticí agenturou, rozhodnuto v příštích týdnech.

Další mezinárodní výzvy na základě spolupráce Lead Agency mohou být vypsány v průběhu roku. Aby Vám žádná výzva neunikla, doporučujeme sledovat seznam všech aktuálně vyhlášených výzev nebo se přihlásit k odběru novinek (v dolní části hlavní stránky).

Užitečné odkazy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY