Seznamy projektů, které uspěly ve veřejných soutěžích vyhlášených GA ČR v roce 2017

Grantová agentura České republiky ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do soutěží vyhlášených v roce 2017, v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o udělení grantů na podporu řešení a zveřejňuje seznamy projektů, které ve veřejných soutěžích uspěly. Toto rozhodnutí je přijato s podmínkou, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

Grantová agentura České republiky ke dni 1. 12. 2017 ukončila na základě smluv o bilaterální spolupráci hodnocení na národní úrovni návrhů projektů přijatých do soutěže Mezinárodní projekty vyhlašované na základě bilaterálních dohod s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo, Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan a National Research Foundation of Korea (NRF), Korea. Grantová agentura České republiky je připravena financovat grantové projekty uvedené v příloze. Konečné rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů je na základě podepsaných mezinárodních dohod podmíněno shodným hodnocením u partnerských agentur. Projekty budou podpořeny za podmínky, že budou doporučeny partnerskými agenturami k financování a za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

V letošní soutěži standardních projektů bylo podpořeno 26,6 % projektů, v juniorských grantech pak 27,1 %.

Hodnocení návrhů projektů bude navrhovatelům zpřístupněno v aplikaci pro podávání a správu projektů GRIS v nejbližších dnech, o přesném termínu bude Grantová agentura ČR informovat na webových stránkách.

HELPDESK: technická chyba

Vážení uživatelé Hepldesku GAČR,

v důsledku technické chyby GA ČR došlo omylem k hromadnému rozeslání notifikací k Vašim dotazům, které jste v minulosti zaslali na Helpdesk GA ČR. Za doručení nevyžádané pošty a způsobené komplikace se velmi omlouváme.

Děkujeme za pochopení

Marie Kohoutová
HelpDesk
Grantová agentura České Republiky
Evropská 33b
160 00 Praha 6
tel: +420 227 088 841

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu

Grantové agentuře České republiky byly předány Rakouskou agenturou pro vědu/Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení 2016. Continue reading „Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Předsednictvo GA ČR upravilo kritéria hodnocení závěrečných zpráv projektů

Předsednictvo GA ČR upravilo kritéria hodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů. Jsou platná pro všechny oborové komise a budou podle nich hodnoceny projekty, jejichž řešení končí v roce 2015.
Detaily jsou uvedeny v příloze a zde: http://gacr.cz/kriteria-hodnoceni-vysledku/

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Informace o nové výzvě Spolkového ministerstva pro vědu a vzdělávání (BMBF)

Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělávání zveřejnilo výzvu směřující na německé subjekty, které mají partnery v zemích střední a východní Evropy. Termín pro podání projektů je do 18. září 2015.
Více informací v německé nebo v anglické verzi.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Důležitá informace o grantové výzvě SNSF pro mladé vědce, kteří působili ve Švýcarsku

Švýcarská národní grantová agentura (Swiss National Science Foundation – SNSF) informovala vedení Grantové agentury ČR o svém záměru posílit výzkumné systémy ve východoevropských členských státech EU. Continue reading „Důležitá informace o grantové výzvě SNSF pro mladé vědce, kteří působili ve Švýcarsku“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Schválení podpory v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu mezinárodního grantového projektu.
Continue reading „Schválení podpory v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dodatečně podpořený projekt v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR rozhodla o přidělení dodatečných prostředků u mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo.
Continue reading „Dodatečně podpořený projekt v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Seznam dodatečně podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR rozhodla o přidělení dodatečných prostředků u mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo. Níže je zveřejněn kompletní seznam návrhů projektů, kterým je udělena podpora.
Continue reading „Seznam dodatečně podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Upozornění předsednictva GA ČR na informaci týkající se uvádění odborných spolupracovníků juniorských projektů

Continue reading „Upozornění předsednictva GA ČR na informaci týkající se uvádění odborných spolupracovníků juniorských projektů“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY