Schválení podpory v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu mezinárodního grantového projektu.
Continue reading „Schválení podpory v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo“

Rozhovor s předsedou GA ČR v Akademickém bulletinu

GA ČR zve na seminář „Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd“

Společenské a humanitní vědy představují jeden z pěti vědních oborů, jehož projekty základního výzkumu jsou prostřednictvím Grantové agentury ČR účelovou formou podporovány. Ačkoliv míra společenského významu a přínosu oborů společenských a humanitních věd je v obecné rovině nezpochybnitelná, objevují se občas nejasnosti ohledně kvality jejich výstupů a možností jejich hodnocení. Continue reading „GA ČR zve na seminář „Mezinárodní publikační praxe v oborech společenských a humanitních věd““

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dodatečně podpořený projekt v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR rozhodla o přidělení dodatečných prostředků u mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo.
Continue reading „Dodatečně podpořený projekt v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY