Vyhlášení veřejné soutěže [STANDARDNÍ PROJEKTY]

Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]

Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.

The Czech Science Foundation announces a public tender for the international/bilateral grant projects with the expected start date of the awarded projects in 2016.
Continue reading „Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY