Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]

Vyhlášení veřejné soutěže [STANDARDNÍ PROJEKTY]

Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015. Continue reading „Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva k nominacím do hodnoticího panelu GA ČR P404

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu k nominaci na členky a členy hodnoticího panelu P404 – Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia – nominace pouze pro obor sociologie a mediální studia. Continue reading „Výzva k nominacím do hodnoticího panelu GA ČR P404“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Genderová rovnost v evropském výzkumném prostoru a její implementace Grantovou agenturou České republiky

Praha – Předseda Grantové agentury ČR obdržel dopis vedoucí Národního kontaktního centra – ženy a věda Marcely Linkové, který byl současně adresovaný některým členům vlády, parlamentu a významným osobnostem akademické obce. Dnes předseda GA ČR zaslal M. Linkové na její dopis odpověď. Continue reading „Genderová rovnost v evropském výzkumném prostoru a její implementace Grantovou agenturou České republiky“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva k nominacím do hodnoticího panelu GA ČR P401

Praha 17. 2. 2014 – Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu k nominaci na členky a členy hodnoticího panelu P401 – Filosofie, teologie, religionistika – nominace pouze pro obor filosofie. Continue reading „Výzva k nominacím do hodnoticího panelu GA ČR P401“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva k nominacím do hodnoticích panelů GA ČR P104, P108 a P504

Praha 5. 2. 2014 – Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu k nominaci na členky a členy vybraných hodnoticích panelů.

Návrhy na členky a členy hodnoticích panelů mohou na formulářích GA ČR předkládat právnické i fyzické osoby působící v oblasti vědy a výzkumu z řad významných odbornic a odborníků, kteří v základním výzkumu dosáhli přesvědčivých výsledků.

Termín pro podání návrhů je 25. 2. 2014.

Podrobnosti o nominacích naleznete ve vlastním článku.

Continue reading „Výzva k nominacím do hodnoticích panelů GA ČR P104, P108 a P504“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY