Informace o nové výzvě Spolkového ministerstva pro vědu a vzdělávání (BMBF)

Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělávání zveřejnilo výzvu směřující na německé subjekty, které mají partnery v zemích střední a východní Evropy. Termín pro podání projektů je do 18. září 2015.
Více informací v německé nebo v anglické verzi.