Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

GA ČR informuje o výzvě Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (Německo)

Upozornění na výzvu k podání návrhů kandidátů na členy kontrolní rady GA ČR

Předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyzývá oprávněné subjekty, aby do 28. 2. 2015 podali své návrhy kandidátů na členy kontrolní rady Grantové agentury České republiky.
Continue reading „Upozornění na výzvu k podání návrhů kandidátů na členy kontrolní rady GA ČR“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Diskusní setkání: Role GA ČR ve financování základního výzkumu

Diskusní setkání na téma „Role GA ČR ve financování základního výzkumu“ organizuje dne 5. února 2015 Rada vysokých škol. Na setkání vystoupí předseda GA ČR Ivan Netuka i další členové předsednictva. Detaily jsou v přiložené pozvánce. Continue reading „Diskusní setkání: Role GA ČR ve financování základního výzkumu“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Reakce předsednictva GA ČR na připomínky oborových komisí

Na výjezdní zasedání GA ČR, které se uskutečnilo 1. a 2. 12. 2014, byli přizváni čelní představitelé Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Akademie věd ČR, České konference rektorů, Rady vysokých škol, vědecké rady GA ČR, kontrolní rady GA ČR a oborových komisí GA ČR. Jedním z bodů programu zasedání bylo projednání připomínek, které na základě podnětů z jednotlivých panelů shromáždili předsedové oborových komisí. Reakce předsednictva na připomínky je uvedena v přiloženém dokumentu.
Continue reading „Reakce předsednictva GA ČR na připomínky oborových komisí“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Reakce předsedy GA ČR na otevřený dopis

Předseda GA ČR reagoval na otevřený dopis 21 signatářů. Dopis i odpověď na něj nalezenete v přílohách.   Continue reading „Reakce předsedy GA ČR na otevřený dopis“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Česká vědkyně v Japonsku naklonovala myši

Praha 13. ledna 2015 – Několik myší se podařilo naklonovat české vědkyni Heleně Fulkové z Výzkumného ústavu živočišné výroby ve spolupráci se specialisty z Tokijské univerzity. Myši, které jsou z hlediska klonování považovány za jedno z nejproblematičtějších zvířat, vznikly jako vedlejší produkt základního výzkumu orientovaného na vylepšení techniky přenosů buněčného jádra. V současné vědě stále ještě nejsou přesné postupy klonování zcela zvládnuty a úspěšnost tohoto procesu je poměrně nízká. V průměru se uvádí kolem jednoho procenta. Metoda české vědkyně ale dosáhla více než sedmiprocentní úspěšnosti vývoje zárodku až do narození, což je srovnatelné se zatím nejlepšími ve světě dosaženými výsledky. Continue reading „Česká vědkyně v Japonsku naklonovala myši“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s National Research Foundation of Korea, Korea

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznam grantových projektů, které uspěly ve veřejné soutěži mezinárodních projektů pořádané ve spolupráci s National Research Foundation of Korea, a jimž byla přidělena finanční podpora.
Continue reading „Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s National Research Foundation of Korea, Korea“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dodatečná výzva k nominacím na kandidátky a kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura České republiky vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidátky a kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Tyto panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.
Continue reading „Dodatečná výzva k nominacím na kandidátky a kandidáty hodnoticích panelů GA ČR“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Zpřístupnění posudků a protokolů hodnocení návrhů projektů veřejných soutěží na rok 2015

Grantová agentura ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníkům veřejných soutěží standardních a juniorských projektů na rok 2015 posudky a protokoly hodnocení návrhů projektů, u kterých bylo rozhodnuto. Continue reading „Zpřístupnění posudků a protokolů hodnocení návrhů projektů veřejných soutěží na rok 2015“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY