Vláda schválila novou skupinu grantových projektů. Mladí talentovaní vědci tak budou moci dosáhnout na dalších 61,5 milionu korun

Praha, 23. května 2016 – Granty Evropské výzkumné rady (ERC) jsou v současnosti považovány za nejprestižnější ocenění excelentních vědců. Čeští vědci o tyto granty dosud žádali jen málo a nebyli příliš úspěšní. Ke zlepšení nepříznivé situace má přispět nová skupina grantových projektů, kterou 19. února 2016 předložila Grantová agentura ČR Radě pro výzkum, vývoj a inovace a vláda ji ve středu 18. května 2016 schválila (usnesení č. 448 zveřejněno 23. května 2016).

Na počátku letošního roku ERC konstatovala, že některé země Evropské unie (EU) vykazují významně nižší zastoupení vědců v jejích soutěžích, což vede mimo jiné k tomu, že není využit jejich vědecko výzkumný potenciál. Konkrétně Česká republika podala v letech 2007 – 2014 třikrát méně grantových přihlášek a měla třikrát nižší úspěšnost, než byl průměr EU. ERC 19. ledna 2016 publikovala dokument “Fellowship to visit ERC grantee”, ve kterém vyzvala národní agentury k vytvoření programů studijních stáží, jejichž prostřednictvím by byly financovány návštěvy budoucích žadatelů o ERC granty na pracovištích stávajících řešitelů projektů ERC. Z jednání s ERC vyplynulo, že realistickým řešením je provázat nové granty s již etablovaným programem podpory mladých českých talentovaných vědců, proto je „Podpora ERC žadatelů“ určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů (technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy, zemědělské a biologicko-environmentální vědy).

Grantová agentura České republiky (GA ČR) zareagovala na výzvu ERC jako jedna z prvních evropských agentur a navrhla novou skupinu grantových projektů „Podpora ERC žadatelů“, kterou vláda ve středu 18. května schválila. „Navrhované grantové projekty mají vědcům napomoci zkvalitnit jejich výzkumný profil a rozhled v konkurenčním prostředí mezinárodního výzkumu. Hlavním a primárním cílem těchto programů je přispět ke zlepšení úspěšnosti mladých českých vědců v ERC soutěžích, a to jak ve zvýšení počtu podaných přihlášek, tak úspěšnosti v získávání ERC grantů,” vysvětluje předseda Grantové agentury České republiky Ivan Netuka. „Vedlejším cílem je zvýšení mezinárodní mobility českých vědců spojené s pobytem na špičkových vědeckých pracovištích, získávání kontaktů na etablované vědecké kapacity a jejich týmy, zvýšení kvality žádostí o ERC granty a zlepšení schopností vést takto financované projekty,” dodává Netuka.

Celkové výdaje na „Podporu ERC žadatelů“ za dobu trvání grantových projektů v letech 2016 až 2022 dosáhnou přibližně 61,5 milionu korun.

Získáním ERC grantu se významně posiluje mezinárodní vědecká reputace řešitele, jeho týmu i jeho pracoviště. Zájemci o ERC granty musejí kromě předchozích výsledků v oboru předložit zcela nové
a zásadní myšlenky. Jejich projekt musí mít ambici výrazně ovlivnit daný obor, posunout stávající hranice znalostí a otevřít nové výzkumné perspektivy.

Jakmile ERC nové grantové projekty “Podpora ERC žadatelů” zařadí do schématu “Fellow-ship to visit ERC grantee”, bude na webu www.gacr.cz zveřejněna výzva k podávání návrhů.

PŘÍLOHY

77 KB Datum přidání: 24. 5. 2016