HELPDESK: technická chyba

Vážení uživatelé Hepldesku GAČR,

v důsledku technické chyby GA ČR došlo omylem k hromadnému rozeslání notifikací k Vašim dotazům, které jste v minulosti zaslali na Helpdesk GA ČR. Za doručení nevyžádané pošty a způsobené komplikace se velmi omlouváme.

Děkujeme za pochopení

Marie Kohoutová
HelpDesk
Grantová agentura České Republiky
Evropská 33b
160 00 Praha 6
tel: +420 227 088 841

Zpřístupnění hodnocení návrhů projektů veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2016

Grantová agentura ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníkům veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2016 hodnocení návrhů projektů.
Navrhovatelé naleznou hodnocení projektů po přihlášení do aplikace pro podávání a správu grantových projektů na adrese http://www.gris.cz.

Seznam podpořených projektů podle jednotlivých soutěží

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznamy projektů, které ve veřejné soutěži uspěly a jimž byla přidělena podpora.

Předsednictvo Grantové agentury ČR na svém zasedání dne 20. 11. 2015 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o financování:

Předsednictvo Grantové agentury ČR také na národní úrovni vyhodnotilo vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mezinárodních grantových projektů. Na základě podepsaných mezinárodních dohod je GA ČR v případě shody hodnocení u partnerských agentur připravena financovat grantové projekty realizované ve spolupráci s:

Projekty podané do soutěže vyhlášené v rámci spolupráce s agenturou National Research Foundation of Korea nebyly doporučeny partnerskou organizací k financování.

V letošní soutěži standardních projektů bylo podpořeno 27,1 % projektů, v juniorských grantech pak 26,5 %.
Vznikne-li finanční rezerva, budou v únoru 2016 uděleny další granty. V takovém případě se úspěšnost může ještě mírně zvýšit.

Hodnocení návrhů projektů bude navrhovatelům zpřístupněno v aplikaci pro podávání a správu projektů GRIS v nejbližších dnech, o přesném termínu bude Grantová agentura ČR informovat na webových stránkách.

 

Seznamy projektů, které uspěly ve veřejných soutěžích,
a jimž byla přidělena podpora, najdete zde:

V této tabulce je možné vyhledávat podle textů uvedených v jednotlivých sloupcích. Není třeba psát celá slova a je možné vyhledávat podle dvou a více textových řetězců oddělených mezerou.

[table “15” not found /]
[table “14” not found /]
[table “12” not found /]
[table “13” not found /]

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Český výzkum jadérka může pomoci v určení vývojového potenciálu lidských embryí

Přílohy

79 KB Datum přidání: 11. 11. 2015
4 MB Datum přidání: 11. 11. 2015
3 MB Datum přidání: 11. 11. 2015
4 MB Datum přidání: 11. 11. 2015
84 KB Datum přidání: 11. 11. 2015

Praha 12. listopadu 2015 – Josef Fulka, jr. odborník na biologii reprodukce a největší český specialista v oboru přenosu jader, společně se svým týmem v aktuálním výzkumu financovaném Grantovou agenturou ČR zvrátil dosavadní poznatky v oblasti vývojové biologie. Prokázal totiž, že jadérko uložené ve vajíčku není úložištěm důležitého materiálu, ze kterého se po oplození tvoří další jadérka, ale že jeho přítomnost je po oplození nezbytná jen ve velmi krátkém časovém intervalu. Tato teoretická zjištění, která už zveřejnily prestižní vědecké časopisy, mezi nimi i Trends in Molecular Medicine, jsou zásadní pro rozvoj asistované reprodukce. Mohla by pomoci výrazně zpřesnit vývojový potenciál lidského embrya a také stanovit riziko vzniku chromozomálních vad u plodu.

„V asistované reprodukci sledujeme vývoj embryí po dobu pěti dní. To z nich, které vykazuje nejlepší předpoklady pro další vývoj, poté vracíme matce do dělohy,“ říká gynekoložka Alena Langerová, která působí v jednom z center asistované reprodukce a na výzkumu se podílela coby doktorandka. „Nová zjištění o jadérku by nám mohla pomoci z těch embryí, která se vyvíjejí dobře, vybrat ta, u kterých je ještě lepší prognóza vývoje a navíc snížené riziko vzniku chromozomálních vad. Jedno z nových kritérií hodnocení embrya by mohlo být, jak vypadala jadérka v nejbližších hodinách po oplození a za jakou dobu došlo k rozdělení do dvou buněk. Znovu se tak vracíme k nutnosti studia prvního buněčného dělení,“ dodává s tím, že chromozomální vady sice umí moderní centra pro umělé oplodnění vyšetřit, ale znamená to získat z embrya buňky, a tak do něj zasáhnout.

„Když jsme v rámci výzkumu jadérko z embrya vyjmuli do osmi hodin od oplození, vývoj se pozastavil. Když jsme ho ale odebrali po delším časovém intervalu, ukázalo se, že proces, ve kterém se z oplozeného vajíčka vyvine dospělý jedinec, může pokračovat,“ říká Josef Fulka z Výzkumného ústavu živočišné výroby. „Je tedy jasné, že jadérko musí mít těsně po oplození nějakou velmi specifickou funkci, která doslova rozhoduje o životě a smrti, ale my ji ještě neznáme,“ naznačuje další směřování výzkumu Josef Fulka, který společně s Alenou Langerovou na projektu pracoval také s Helenou Fulkovou z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR.

Josefu Fulkovi se v roce 2003 jako vůbec prvnímu na světě podařilo s využitím náročných mikromanipulačních technik vyjmout jadérko z vajec. Patří mezi největší světové specialisty v oboru klonování, o kterém hovoří především v souvislosti s možným terapeutickým a léčebným využitím. Právě v klonování podle něj mohou znamenat znalosti role a přesné funkce jadérka posun ve stávajících znalostech a výrazně zvýšit jeho úspěšnost i možnosti.

Mgr. Renata TřískováMgr. Vojtěch Janů
Grantová agentura ČRGrantová agentura ČR
+420 603 309 316+420 733 690 777
renata.triskova(at)gacr.czvojtech.janu(at)gacr.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu

Grantové agentuře České republiky byly předány Rakouskou agenturou pro vědu/Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) výsledky hodnocení LA grantů s počátkem řešení 2016. Continue reading „Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání rakousko-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY