Rozhodnutí o přidělení dodatečných prostředků u standardních grantových projektů

Předsednictvo Grantové agentury ČR rozhodlo o přidělení dodatečných prostředků u standardních grantových projektů s počátkem řešení v roce 2015. Níže je zveřejněn kompletní seznam návrhů projektů, kterým je udělena podpora. Úspěšnost u standardních grantových projektů s počátkem řešení v roce 2015 je 27,1 %. U projektů s počátkem řešení v letech 2013 a 2014 byla úspešnost v průměru 17,5 %. Continue reading „Rozhodnutí o přidělení dodatečných prostředků u standardních grantových projektů“

Vyhlášení veřejné soutěže [STANDARDNÍ PROJEKTY]

Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.
Continue reading „Vyhlášení veřejné soutěže [JUNIORSKÉ PROJEKTY]“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.

The Czech Science Foundation announces a public tender for the international/bilateral grant projects with the expected start date of the awarded projects in 2016.
Continue reading „Vyhlášení veřejné soutěže [MEZINÁRODNÍ PROJEKTY]“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Nová zjištění o vzniku chromozomálních vad u vajíček savců

Praha 13. února 2015 – Společný výzkum vědců z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Jižní Koreje a USA přinesl nové poznatky o takzvané aneuploidii, tedy chromozomální vadě vajíčka, která je hlavní příčinou předčasně ukončených těhotenství u lidí. Při studiu genetických abnormalit vědci zjistili, že k aneuploidnímu znehodnocení či poškození vajíčka dojde při potlačení funkce specifické molekulární dráhy zodpovědné za syntézu bílkovin. Ta zároveň podle nových zjištění neprobíhá ve všech částech buňky rovnoměrně, jak se dříve předpokládalo. Aneuploidie je společensky významný patologický jev v oblasti lidské reprodukce, který postihuje až třetinu žen po 35 roce života. Znamená, že ve vajíčku chybí či přebývá chromozom, což buď není pro pozdější plod slučitelné se životem a znamená potrat v prvním trimestru těhotenství, nebo může vést ke vzniku Downova syndromu a dalších chorob u později narozených dětí. Continue reading „Nová zjištění o vzniku chromozomálních vad u vajíček savců“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

GA ČR zve na seminář „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“

Cílem tohoto semináře je zejména seznámit uchazeče o grantový projekt s pravidly poskytovatele (GA ČR) platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2016 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS.
Continue reading „GA ČR zve na seminář „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt““

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Předseda GA ČR Ivan Netuka na diskusním setkání „Role GA ČR ve financování základního výzkumu“

Continue reading „Předseda GA ČR Ivan Netuka na diskusním setkání „Role GA ČR ve financování základního výzkumu““

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY