Grantová agentura ČR zve do Prahy, Brna a Plzně na seminář pro uchazeče v soutěžích vyhlašovaných v roce 2017

Cílem tohoto semináře je seznámit pracovníky grantových oddělení, uchazeče o granty i navrhovatele projektů s pravidly GA ČR platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu vyhlašovaných v roce 2017 a s počátkem řešení v roce 2018 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS.

V Praze se seminář koná 2. 3. 2017 od 14:30 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

V Plzni se seminář uskuteční 6. 3. 2017 od 14:00 hodin v přednáškovém sále US 207 (budova NTIS) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Technická 8, 306 14 Plzeň. Podrobnější mapa včetně příjezdu k areálu ZČU

V Brně se seminář uskuteční 9. 3. 2017 od 13:00 hodin v Aule Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 659 79 Brno.

Vzhledem k omezené kapacitě sálů je třeba se předem na semináře registrovat.

Kontaktní osoba:
Ing. Lucie Frenzlová
lucie.frenzlova@gacr.cz

PŘÍLOHY

324 KB Datum přidání: 23. 1. 2017

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Grantová agentura ČR zveřejňuje seznam grantových projektů, které ve veřejné soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo uspěly, a jimž byla na základě souhlasného stanoviska obou agentur přidělena finanční podpora.

Registrační číslo Doba trvání Název Navrhovatel Uchazeč
17-04150J 3 Robustní dvojúrovňové simulace založené na Fourierově metodě a metodě konečných prvků: Odhady chyb, redukované modely a stochastika doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. ČVUT, Fakulta stavební
17-16583J 3 Reakce na osobní zkušenost s trestem a rychlost trestu: Kauzální evidence z individuálních dat doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D. VŠE, Fakulta národohospodářská
17-00393J 3 Parametrická reprezentace a stochastické 3D modelování mikrostruktury zrn polykrystalických materiálů s užitím kótovaných náhodných mozaik prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. UK, Matematicko-fyzikální fakulta

 

Předsednictvo Grantové agentury ČR zároveň rozhodlo o financování grantového projektu ve stejné soutěži, dodatečně podpořeného z finanční rezervy.

Registrační číslo Doba trvání Název Navrhovatel Uchazeč
17-12454J 3 (Post)Socialistická modernita a proměny sociálních a kulturních politik “postižení” Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. UK, Fakulta humanitních studií