Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo 2018

Grantová agentura České republiky vyhlašuje rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v soutěži SGA0201900003 – Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo. Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

Seznam podpořených projetků s DFG 2018

Seznam podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s National Research Foundation of Korea (NRF), Korea 2018

Grantová agentura České republiky vyhlašuje rozhodnutí o udělení podpory na řešení projektů, které uspěly v soutěži SGA0201900003 – Mezinárodní (bilaterální) projekty vyhlašované na základě bilaterální dohody s National Research Foundation of Korea (NRF), Korea. Projekty budou podpořeny za podmínky, že zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 budou Grantové agentuře České republiky přiděleny účelové prostředky ve výši schválené RVVI a vládou ČR. V případě přidělení účelových prostředků v nižší výši si Grantová agentura České republiky vyhrazuje právo poskytnutí podpory na některé níže uvedené grantové projekty omezit nebo podporu na některé tyto grantové projekty neposkytnout.

Seznam podpořených projektů s NRF 2018

Dodatečná výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR.

Návrhy se předkládají do následujících hodnoticích panelů:

P102 Elektrotechnika a elektronika – doplnění pouze pro obor elektrotechnika
P105 Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin a geotechnika – doplnění pouze pro obory mechanika tekutin a geotechniku

P204 Fyzika kondenzovaných látek a materiálů

P302 Morfologické obory, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena

P405 Pravěká archeologie
P408 Politické vědy- mezinárodní vztahy
P409 Vědy o umění (žádoucí jsou především uchazeči s následující specializací: starší období dějin umění až do raného novověku, historie architektury, muzikologie, dramatická umění, film.)

P501 Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
P502 Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství
P504 Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
P505 Ekologie živočichů a rostlin
P506 Botanika a zoologie

Lhůta pro nominaci kandidátů končí 20. ledna 2019. Funkční období jmenovaných členů začíná 1. dubna 2019.

Detaily jsou uvedeny v přílohách.

Panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.

Přílohy

Dodatečná výzva – panely – 2018

Formulář – návrhový list na členy panelu

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Zpřístupnění hodnocení návrhů projektů veřejných soutěží

Grantová agentura ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníkům veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2019 hodnocení návrhů projektů.
Navrhovatelé naleznou hodnocení projektů po přihlášení do aplikace pro podávání a správu grantových projektů na adrese http://www.gris.cz.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Oznámení termínů podání dílčích a závěrečných zpráv za rok 2018

Vážení řešitelé, v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv. Termín pro odevzdání dílčích zpráv je 15. 1. 2019. Termín pro odevzdání závěrečných zpráv je 31. 1. 2019.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho Helpdesku GAČR:

telefonicky v úředních hodinách na tel. č. 227 088 841

Po – Čt: 9 – 16:00
Pá: 9 – 15:00

písemně (info@gacr.cz – pro všeobecné dotazy) / (kontakty@gacr.cz – pro hesla a změny osob a institucí)

Helpdesk

Nejčastější dotazy k vyplňování DZ /ZZ naleznete níže.

FAQ – nejčastější dotazy k dílčím a závěrečným zprávám 2019

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY