Kmenové buňky rostoucí na nanovláknech zachraňují zrak

Praha 30. října 2015 – Vědci z Ústavu experimentální medicíny AV ČR prokázali v rámci základního výzkumu významné zlepšení hojení poškozeného povrchu oka a rovněž tak možnost záchrany zraku pomocí kmenových buněk. Pro jejich růst a přenos na oko přitom využívají speciální nanovlákna vyvinutá Technickou univerzitou v Liberci. Právě nanovlákna zajistí, že na nich napěstované kmenové buňky zůstávají na oku na správném místě. Kmenové buňky přitom mohou být získány buď ze zdravého oka pacienta, nebo z jeho kostní dřeně, či tukové tkáně, anebo od jiného dárce. Testy se dosud realizovaly pouze na pokusných zvířatech. Než budou moci být výsledky výzkumu, který financovala Grantová agentura ČR, uvedeny do praxe, musí být ještě bezpečnost a účinnost terapie prokázána klinickými testy a následně schválena Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Continue reading „Kmenové buňky rostoucí na nanovláknech zachraňují zrak“

Předsednictvo GA ČR upravilo kritéria hodnocení závěrečných zpráv projektů

Předsednictvo GA ČR upravilo kritéria hodnocení závěrečných zpráv ukončených projektů. Jsou platná pro všechny oborové komise a budou podle nich hodnoceny projekty, jejichž řešení končí v roce 2015.
Detaily jsou uvedeny v příloze a zde: http://gacr.cz/kriteria-hodnoceni-vysledku/

Dodatečná výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Continue reading „Dodatečná výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Archeolog, chemik, ekolog a biolog oceněni za nejlepší výzkum

ABA_9730
Praha 1. října 2015 – Řešitelé nejlepších projektů základního výzkumu dnes převzali Cenu předsedy Grantové agentury ČR. Získal ji archeolog Jan Klápště z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za výzkum zaměřený na poznání středověké společnosti a krajiny českých zemí, chemik Václav Švorčík z Fakulty chemické technologie VŠCHT za vytvoření nových materiálů s upraveným povrchem, které by mohly najít uplatnění v tkáňovém inženýrství, ekolog David Storch z Centra pro teoretická studia a katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za makroekologickou analýzu příčin rozdílů v biologické rozmanitosti na povrchu Země a biolog Richard Štefl z brněnského vědeckého centra CEITEC za studium vzniku nekódující RNA označované někdy jako temná hmota genomu. Continue reading „Archeolog, chemik, ekolog a biolog oceněni za nejlepší výzkum“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY