Letos končící projekty bude možné o půlroku prodloužit

Grantová agentura České republiky (GA ČR) v reakci na pandemii COVID-19 v průběhu minulého roku přijímala a upravovala řadu pravidel pro realizaci projektů.

Upozorňujeme, že i tento rok je možné podat žádost o prodloužení letos končících projektů o 6 měsíců kvůli situaci způsobené pandemií.

Pokud by negativní dopady opatření přijatých v souvislosti s pandemií přetrvávaly u projektů s původním předpokládaným ukončením v dalších letech, bude se předsednictvo GA ČR zabývat odůvodněnými žádostmi podanými v posledním roce řešení těchto projektů.

Úřední hodiny

Upozorňujeme na úřední hodiny Grantové agentury České republiky pro veřejnost:

Pondělí 9:00 – 16:00
Středa 9:00 – 16:00

V době mimo úřední hodiny mohou uchazeči zanechat dokumenty k veřejným soutěžím vyhlášených GA ČR na recepci AB v budově HADOVKA OFFICE PARK, kde se nachází sídlo GA ČR. V tomto případě, ale uchazeči nedostanou potvrzení o přijetí těchto dokumentů.

Vzhledem k epidemiologické situaci se upřednostňuje písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním, a to ve všech případech, kdy je to možné.

Pro všechny dotazy je v provozu infolinka na tel. čísle +420 227 088 841 nebo +420 227 088 861 (po-čt 9-16h; pá 9-15h). S dotazy je možné nás kontaktovat také prostřednictvím e-mailu info@gacr.cz.

LA projekty – přehled pravidel 2022

Letošním rokem naše agentura spolupracuje na LA projektech v rámci iniciativy Weave a také s americkou agenturou NSF.

Spolupracující agentury Weave:

S uvedenými agenturami je možné podat bilaterální i trilaterální projekt. Všechny agentury letos vystupují v roli Lead Agency i partnerské organizace.

GA ČR jako partnerská agentura

Český navrhovatel prostřednictvím aplikace GRIS podá potřebné informace a kopii vědecké části projektu, která je zahraničním partnerem podávána k domovské agentuře. Do aplikace GRIS jsou také nahrána zvláštní povolení, pokud je práce na projektu vyžaduje. Zvlášť datovou schránkou se ještě zasílá potvrzení o způsobilosti/čestné prohlášení. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Od letošního roku je nutné také doložit výpis z evidence skutečných majitelů.

Na straně GA ČR bude provedena formální kontrola a kontrola financí, které se řídí dokumentem Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2023. Pravidla budou zveřejněna v půlce února. Odborné hodnocení vědecké stránky projektu proběhne na straně zahraniční Lead Agency.

S agenturou NSF – USA vystupuje GA ČR vždy v roli partnerské organizace. Podat je možné pouze bilaterální projekty. Doba řešení jsou 3 roky.

Specifické náležitosti přihlášky s americkou agenturou NSF nestanovené v rámci Pravidel:

Část C1: Vložte prosím jednostránkový cover sheet obsahující: název projektu, jméno navrhovatele (popřípadě spolunavrhovatele) a dalších členů týmu, rozšířený abstrakt v anglickém jazyce.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4, a to nejpozději do 7 dnů od podání návrhu NSF. Jako předmět zprávy uveďte „Způsobilost“. Kopie zahraniční přihlášky se nepřikládá.

GA ČR jako Lead Agency

Pokud je GA ČR v roli Lead Agency, je postup pro podávání a hodnocení projektů uveden v dokumentu Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2023. Uchazeči vyplní přihlášku v aplikaci GRIS. Do aplikace GRIS jsou také nahrána zvláštní povolení, pokud je práce na projektu vyžaduje. Zvlášť datovou schránkou se ještě zasílá potvrzení o způsobilosti. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Od letošního roku je nutné také doložit výpis z evidence skutečných majitelů.

Za účelem dosažení vysoké úrovně kvality návrhů LA projektů doporučených k financování budou LA návrhy hodnoceny společně se standardními projekty.

Trilaterální návrhy je možné podávat se všemi spolupracujícími agenturami v rámci iniciativy Weave.

Důležité upozornění ke spolupráci s NCN:

V případě, že v roli Lead Agency vystupuje GA ČR a rozpočet v eurech u polské části rozpočtu uvedený v žádosti podané u GA ČR se výrazně liší od rozpočtu ve zlotých uvedeného v žádosti podané u NCN do systému OSF, bude projekt vyřazen z formálních důvodů. Aktuálně platný kurz pro přepočet euro/zlotý je dostupný na stránkách NCN.

Dalším důvodem pro vyřazení z formálních důvodů na straně NCN je nesoulad informací na české a polské straně v počtu členů týmů a jejich zařazení včetně výše požadovaných mezd.

 

GA ČR jako Lead Agency GA ČR jako partnerská agentura
Weave Weave, NSF
Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2023 – Lead agentura Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2023 – partnerská agentura
Prohlášení o způsobilosti (datová schránka) Prohlášení o způsobilosti (datová schránka)
Kopie zahraničního návrhu podávaného k LA (GRIS), u spolupráce s NSF se nepřikládá
Deadline pro podávání dle instrukcí GA ČR Deadline pro podávání dle instrukcí dané Lead Agency
GRIS – vyplnit hodnoticí panel GRIS – vyplnit panel OKG (Oddělení kontroly grantů)
Životopis zahraničního partnera – ANO (GRIS) Životopis zahraničního partnera – NE

 

Na základě vašich dotazů budeme tento text průběžně aktualizovat a tvořit FAQ. Dotazy je možné zasílat na la@gacr.cz.

 

Další zdroje informací:

Iniciativa Weave

Prezentace pro uchazeče

Přehled možností pro podávání LA projektů 2021

Přehled možností pro podávání LA projektů 2022

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní-bilaterální projekty 2022

Aktualizace 8. 3. 2021: Návrhy projektů bude možné podávat až do 22. dubna 2021

 

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž mezinárodní (bilaterální) projekty 2022 s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022.

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce:

V letošním roce nebude vypsána výzva ruskou agenturou Russian Foundation for Basic Research (RFBR), a to z důvodů na její straně. Obnovení výzvy se předpokládá  příští rok

Další mezinárodní projekty je možné podat do soutěží vypsaných na základě spolupráce Lead agency.

Zadávací dokumentace pro mezinárodní (bilaterální) projekty 2022 a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo v záložce Zadávací dokumentace.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho helpdesku

Podívejte se i na další aktuální výzvy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING 2022

Aktualizace 8. 3. 2021: Návrhy projektů bude možné podávat až do 22. dubna 2021

 

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING 2022 s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022.

Zadávací dokumentace pro POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING 2022 a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo v záložce Zadávací dokumentace.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho helpdesku

Podívejte se i na další aktuální výzvy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING 2022

Aktualizace 8. 3. 2021: Návrhy projektů bude možné podávat až do 22. dubna 2021

 

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING 2022 s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022.

Zadávací dokumentace pro POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING 2022 a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo v záložce Zadávací dokumentace.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho helpdesku

Podívejte se i na další aktuální výzvy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže JUNIOR STAR 2022

Aktualizace 8. 3. 2021: Návrhy projektů bude možné podávat až do 22. dubna 2021

Aktualizace 26. 10. 2021: Projekty JUNIOR STAR 2022 budou oznámeny již 2. listopadu

 

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu projektů JUNIOR STAR 2022 s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022.

Zadávací dokumentace JUNIOR STAR 2022 a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo v záložce Zadávací dokumentace.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho helpdesku

Podívejte se i na další aktuální výzvy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže standardní projekty 2022

Aktualizace 8. 3. 2021: Návrhy projektů bude možné podávat až do 22. dubna 2021

 

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022.

Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo v záložce Zadávací dokumentace.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky našeho helpdesku

Podívejte se i na další aktuální výzvy

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency

Aktualizace 8. 3. 2021: Návrhy projektů bude možné podávat až do 22. dubna 2021

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů podávaných ke GA ČR v roli Lead Agency v rámci iniciativy Weave.

Agentury zapojené do této výzvy:

Zveřejnění výzvy 22. 2. 2021 10. 3. 2021. Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 23. 2. 2021 11. 3. 2021.

Návrhy projektů v rámci iniciativy Weave je možné podávat do 8. 4. 2021 22. 4. 2021.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce Zadávací dokumentace.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

FAQ A KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na e-mail la@gacr.cz nebo na pracovníky našeho Helpdesku GA ČR písemně (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách Po – Čt: 9:00 – 16:00; Pá: 9:00 – 15:00 na tel. č. 227 088 841.

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2022 – GA ČR vystupuje v roli „Lead“ agentury

LA Terms and Conditions – GACR Lead Agency 2022 (English version)

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou „a8uadk4“, a to nejpozději do 8. 4. 2021 22. 4. 2021, předmět zprávy je „LA Weave – způsobilost“.

Důležité upozornění ke spolupráci s NCN:

V případě, že v roli Lead Agency vystupuje GA ČR a rozpočet v eurech u polské části rozpočtu uvedený v žádosti podané u GA ČR se výrazně liší od rozpočtu ve zlotých uvedeného v žádosti podané u NCN do systému OSF, bude projekt vyřazen z formálních důvodů. Aktuálně platný kurz pro přepočet euro/zlotý je dostupný na stránkách NCN.

Dalším důvodem pro vyřazení z formálních důvodů na straně NCN je nesoulad informací na české a polské straně v počtu členů týmů a jejich zařazení včetně výše požadovaných mezd.

Česká část žádosti musí obsahovat podrobný rozpis finančních požadavků včetně zdůvodnění, a to i co se týče polské strany projektu. Tyto informace přitom musí souhlasit s údaji uvedenými v polské přihlášce k NCN.

Další informace

Spolupráce Weave

Přehled pravidel k LA projektům

Prezentace pro uchazeče

Přehled možností pro podávání LA projektů 2021 (aktualizováno 10. 3. 2021)

Přehled možností pro podávání LA projektů 2020

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency – partnerská organizace

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci iniciativy Weave.

Spolupracující agentury:

Zveřejnění výzvy 22. 2. 2021. Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 23. 2. 2021.

V případě, že je GA ČR partnerskou organizací, je deadline určený termínem stanoveným zahraničními agenturami. Pravidlem je, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od oficiálního deadlinu partnerské agentury. V případě, že agentury mají celoroční výzvu, platí, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od podání k partnerské agentuře.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce Zadávací dokumentace.

Vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů

FAQ A KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na e-mail la@gacr.cz nebo na pracovníky našeho Helpdesku GA ČR písemně (info@gacr.cz) nebo telefonicky v úředních hodinách Po – Čt: 9:00 – 16:00; Pá: 9:00 – 15:00 na tel. č. 227 088 841.

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2022 – GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury

LA Terms and Conditions – GACR Partner Agency 2022 (English version)

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4 a to nejpozději do 7 dnů od oficiálního deadlinu stanoveného partnerskou agenturou nebo do 7 dnů od podání návrhů u partnerské agentury, která má celoroční výzvu. Předmět zprávy je „LA – způsobilost“.

Další informace

Spolupráce Weave

Přehled pravidel k LA projektům

Prezentace pro uchazeče

Přehled možností pro podávání LA projektů 2021

Přehled možností pro podávání LA projektů 2020

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY