Seznam dodatečně podpořených projektů v soutěži mezinárodních projektů s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo

Upozornění předsednictva GA ČR na informaci týkající se uvádění odborných spolupracovníků juniorských projektů

Krátkodobá odstávka aplikace pro podávání návrhů projektů

Aplikace pro podávání návrhů grantových projektů bude dnes v čase od 10:40 hodin na přibližně 10 minut dočasně odstavena. Důvodem této odstávky je nutnost restartování aplikace za účelem zvýšení její kapacity. Continue reading „Krátkodobá odstávka aplikace pro podávání návrhů projektů“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Reakci na chemoterapii při rakovině střev a konečníku bude možné lépe předvídat

Praha 13. března 2015 – Pacienty s nádorem tlustého střeva a konečníku zkoumali vědci z Oddělení molekulární biologie nádorů Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Zaměřili se na systém oprav DNA v nádorové tkáni a detailně zmapovali dvě z celkem pěti drah, na kterých tyto opravy probíhají. Continue reading „Reakci na chemoterapii při rakovině střev a konečníku bude možné lépe předvídat“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

GA ČR zveřejnila prezentaci „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“

Tato prezentace kromě praktických informací obsahuje i vzorové příklady výpočtu osobních nákladů.
Continue reading „GA ČR zveřejnila prezentaci „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt““

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Grantová agentura zvýšila počet žen v panelech

Praha 4. března 2015 – Grantová agentura ČR ukončila proces doplňování členů svých poradních orgánů. Noví experti, kteří jsou vybíráni z kandidátů navržených ze strany právnických i fyzických osob, budou vedle stávajících členů hodnoticích panelů působit od 1. dubna 2015. Continue reading „Grantová agentura zvýšila počet žen v panelech“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

GA ČR zve na seminář „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt“

Cílem tohoto semináře je zejména seznámit uchazeče o grantový projekt s pravidly poskytovatele platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2016 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS.
Continue reading „GA ČR zve na seminář „Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt““

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY