GA ČR informuje o výzvě Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum (Německo)