Čeští a němečtí vědci začnou společně řešit další dva projekty

GA ČR společně s německou agenturou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bude od července letošního roku financovat další dva výzkumné projekty. Na jejich tříletém řešení se budou podílet vědci z obou zemí – grantové agentury budou financovat tu část projektů, kterou řeší vědci daného státu.

Projekty určené k financování

Reg. č. Navrhovatel Instituce Název projektu
22-38449L Prof., Dr. Sci. Alexander V. Bulgakov Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Syntéza nanočástic tvořených slitinami s vysokou entropií pomocí laserové ablace v kapalinách: škálovatelnost a kontrola monodisperzity tvarováním sva
22-41060L Mgr. Jan Pačes, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Studium vlivu endogenních virů na biologii hostitele: kombinovaná výpočetní a experimentální strategie

Oznámení o výsledcích společné výzvy k podávání německo-českých projektů hodnocených na principu LA v základním výzkumu (*.pdf)

Výzva byla vypsána v rámci iniciativy Weave, která do roku 2025 propojí 12 evropských agentur a která umožňuje podávat až trilaterální návrhy projektů. Projekty podané do výzev vypsaných v rámci této iniciativy jsou hodnoceny pouze jednou grantovou agenturou – v tomto případě byla hodnoticí agenturou DFG.

Výzva k podávání návrhů kandidáta na členku/člena vědecké rady GA ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vypsala vypsala výzvu k podávání návrhů kandidátů do vědecké rady GA ČR. Vědecká rada je koncepčním orgánem, který zejména navrhuje předsednictvu GA ČR ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření.

Návrhy na člena/členku vědecké rady je možné podávat do 1. června 2022.

Funkční období členů vědecké rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě po sobě následující období.

Podívejte se na podrobnosti výzvy na stránkách RVVI

Zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv

V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zveřejněny protokoly hodnocení dílčích zpráv. Hodnocení najdete v detailu projektu v záložce „Progress Reports, Final Reports“ na řádku dílčí zprávy za rok 2021 (2021 Progress Report ) ve sloupci „Protocol (Public)“.

Upřesnění: Zveřejněny byly protokoly hodnocení dílčích zpráv pro skupiny grantových projektů Standardní projekty, Mezinárodní (bilaterální) projekty, Lead agency projekty (CEUS/WEAVE) a Juniorské granty. Protokoly hodnocení dílčích zpráv projektů EXPRO, JUNIOR STAR a Lead agency (GA ČR partnerská organizace) budou zveřejněny později.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY