Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING 2025

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025.

 • Soutěžní lhůta začíná 9. 2. 2024
 • Návrhy projektů je možné podávat do 3. 4. 2024
 • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne 29. 11. 2024

Zadávací dokumentace pro projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo v záložce Zadávací dokumentace.

UŽITEČNÉ ODKAZY

LA projekty 2025 – přehled pravidel

Letošním rokem naše agentura spolupracuje na LA projektech v rámci iniciativy Weave a také s americkou agenturou NSF.

SPOLUPRACUJÍCÍ AGENTURY WEAVE:

 • Austrian Science Fund (FWF — Rakousko)
 • German Research Foundation (DFG — Německo)
 • National Science Centre (NCN — Polsko)
 • Slovenian Research and Innovation Agency (ARIS — Slovinsko)
 • Swiss National Science Foundation (SNSF — Švýcarsko)
 • National Research Fund (FNR — Lucembursko)
 • Croatian Science Foundation (HRZZ — Chorvatsko)

S uvedenými agenturami je možné podat bilaterální i trilaterální projekt. Všechny agentury letos vystupují v roli Lead Agency i partnerské organizace.

GA ČR JAKO PARTNERSKÁ AGENTURA

Český navrhovatel prostřednictvím aplikace GRIS podá potřebné informace a kopii vědecké části projektu, která je zahraničním partnerem podávána k domovské agentuře. Do aplikace GRIS jsou také nahrána zvláštní povolení, pokud je práce na projektu vyžaduje. Zvlášť datovou schránkou se ještě zasílá potvrzení o způsobilosti/čestné prohlášení. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Je také nutné doložit výpis z evidence skutečných majitelů.

Na straně GA ČR bude provedena formální kontrola a kontrola financí, které se řídí dokumentem Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2025. Pravidla budou zveřejněna v první půlce února. Odborné hodnocení vědecké stránky projektu proběhne na straně zahraniční Lead Agency.

S agenturou NSF – USA vystupuje GA ČR vždy v roli partnerské organizace. Podat je možné pouze bilaterální projekty. Doba řešení jsou 3 roky.

Specifické náležitosti přihlášky s americkou agenturou NSF nestanovené v rámci Pravidel:

Část C1: Vložte prosím jednostránkový cover sheet obsahující: název projektu, jméno navrhovatele (popřípadě spolunavrhovatele) a dalších členů týmu, rozšířený abstrakt v anglickém jazyce.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4, a to nejpozději do 7 dnů od podání návrhu NSF. Jako předmět zprávy uveďte „Způsobilost“. Kopie zahraniční přihlášky se nepřikládá.

GA ČR JAKO LEAD AGENCY

Pokud je GA ČR v roli Lead Agency, je postup pro podávání a hodnocení projektů uveden v dokumentu Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2025. Uchazeči vyplní přihlášku v aplikaci GRIS. Do aplikace GRIS jsou také nahrána zvláštní povolení, pokud je práce na projektu vyžaduje. Zvlášť datovou schránkou se ještě zasílá potvrzení o způsobilosti. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Je také nutné doložit výpis z evidence skutečných majitelů.

Za účelem dosažení vysoké úrovně kvality návrhů LA projektů doporučených k financování budou LA návrhy hodnoceny společně se standardními projekty.

Trilaterální návrhy je možné podávat se všemi spolupracujícími agenturami v rámci iniciativy Weave.

Důležité upozornění ke spolupráci s NCN:

V případě, že v roli Lead Agency vystupuje GA ČR a rozpočet v eurech u polské části rozpočtu uvedený v žádosti podané u GA ČR se výrazně liší od rozpočtu ve zlotých uvedeného v žádosti podané u NCN do systému OSF, bude projekt vyřazen z formálních důvodů. Aktuálně platný kurz pro přepočet euro/zlotý je dostupný na stránkách NCN.

Dalším důvodem pro vyřazení z formálních důvodů na straně NCN je nesoulad informací na české a polské straně v počtu členů týmů a jejich zařazení včetně výše požadovaných mezd.

GA ČR jako Lead Agency GA ČR jako partnerská agentura
Weave Weave, NSF
Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2025 – Lead agentura Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2025 – partnerská agentura
Prohlášení o způsobilosti (datová schránka) Prohlášení o způsobilosti (datová schránka)
Kopie zahraničního návrhu podávaného k LA (GRIS), u spolupráce s NSF se nepřikládá
Deadline pro podávání dle instrukcí GA ČR Deadline pro podávání dle instrukcí dané Lead Agency
GRIS – vyplnit hodnoticí panel GRIS – vyplnit panel OKG (Oddělení kontroly grantů)
Životopis zahraničního partnera – ANO (GRIS) Životopis zahraničního partnera – NE

Na základě vašich dotazů budeme tento text průběžně aktualizovat a tvořit FAQ. Dotazy je možné zasílat na la@gacr.cz.

Přehled podávání LA projektů pro rok 2024

GA ČR aktuálně formou LA projektů spolupracuje v rámci iniciativy Weave s těmito zahraničními agenturami:

GA ČR dále formou LA projektů spolupracuje s agenturou National Science Foundation (NSF, USA).

Termíny pro případy, kdy v roli „Lead“ agentury vystupuje GA ČR:

Partnerská organizaceVyhlášení výzvyDeadline pro podáníPočátek řešení projektuKontaktní osoba
FWF, Rakousko9. 2. 20243. 4. 2024pravděpodobně 1. 4. nebo 1. 7. 2025Mgr. MgA. Kamila Pětrašová, kamila.petrasova@gacr.cz
DFG, Německo9. 2. 20243. 4. 2024dle doručení potvrzení z DFG, pravděpodobně více termínů: 1. 4. a 1. 7. 2025Ing. Eva Molíková, eva.molikova@gacr.cz
NCN, Polsko9. 2. 20243. 4. 20241. 1. 2025Mgr. Petr Kujal, petr.kujal@gacr.cz
ARIS, Slovinsko9. 2. 20243. 4. 2024pravděpodobně 1. 4. 2025Mgr. MgA. Kamila Pětrašová, kamila.petrasova@gacr.cz
SNSF, Švýcarsko9. 2. 20243. 4. 2024pravděpodobně 1. 4. 2025Mgr. Petr Kujal, petr.kujal@gacr.cz
FNR, Lucembursko9. 2. 20243. 4. 2024pravděpodobně 1. 1. 2025Mgr. MgA. Kamila Pětrašová, kamila.petrasova@gacr.cz
HRZZ, Chorvatsko23. 2. 20243. 4. 2024pravděpodobně první polovina 2025Mgr. MgA. Kamila Pětrašová, kamila.petrasova@gacr.cz
NSF, USAnelze (v roli LA pouze NSF)nelzenelzeMgr. Petr Kujal, petr.kujal@gacr.cz

Termíny pro případy, kdy v roli „Lead“ agentury vystupuje partnerská zahraniční agentura:

Partnerská organizaceVyhlášení výzvyDeadline pro podáníPočátek řešení projektuKontaktní osoba
FWF, Rakouskoprůběžné podávánínení stanovenodle doručení potvrzení z FWF, pravděpodobně více termínů během roku 2025Mgr. MgA. Kamila Pětrašová, kamila.petrasova@gacr.cz
DFG, Německoprůběžné podávánínení stanovenodle doručení potvrzení z DFG, pravděpodobně více termínů během roku 2025Ing. Eva Molíková, eva.molikova@gacr.cz
NCN, Polskopodzim 2024zima 20241. 1. 2026Mgr. Petr Kujal, petr.kujal@gacr.cz
ARIS, Slovinskozima 2024zima 2024pravděpodobně říjen 2025Mgr. MgA. Kamila Pětrašová, kamila.petrasova@gacr.cz
SNSF, Švýcarskoprůběžné podávání3. 4. a 1. 10. 2024 (švýcarská strana)
10. 4. a 8. 10. 2024 (česká strana)
1. 1. 2025 (pro deadline 3. 4. 2024), 1. 7. 2025 (pro deadline 1. 10. 2024)Mgr. Petr Kujal, petr.kujal@gacr.cz
FNR, Lucemburskozima 2024jaro 20251. 1. 2026Mgr. MgA. Kamila Pětrašová, kamila.petrasova@gacr.cz
HRZZ, Chorvatsko28. 3. 202417. 5. 2024 (chorvatská strana), 24. 5. 2024 (česká strana)1. 1. 2025Mgr. MgA. Kamila Pětrašová, kamila.petrasova@gacr.cz
NSF, USAprůběžné podávánínení stanovenodle doručení potvrzení z NSF, pravděpodobně více termínů během roku 2025Mgr. Petr Kujal, petr.kujal@gacr.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže Standardní projekty 2025

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025.

Zadávací dokumentace pro standardní projekty a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo v záložce Zadávací dokumentace.

PŘÍLOHY

UŽITEČNÉ ODKAZY

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní-bilaterální projekty 2025

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních (bilaterálních) projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025.

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce:

V letošním roce nemůže být vypsána výzva s brazilskou agenturou FAPESP, a to z důvodu požadavku partnerské agentury upravit vzájemnou spolupráci obou organizací. Obnovení výzvy se předpokládá příští rok.

Další mezinárodní projekty je možné podat do soutěží vypsaných na základě spolupráce Lead agency.

Zadávací dokumentace pro mezinárodní (bilaterální) projekty 2025 a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže nebo na stránce Zadávací dokumentace.

PŘÍLOHY

UŽITEČNÉ ODKAZY

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů podávaných ke GA ČR v roli Lead Agency v rámci iniciativy Weave.

Agentury zapojené do této výzvy:

Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 9. 2. 2024.

Návrhy projektů v rámci iniciativy Weave je možné podávat do 3. 4. 2024.

Z důvodů na straně chorvatské agentury Croatian Science Foundation (HRZZ) bude o vypsání letošní výzvy, ve které by byla GA ČR hodnoticí agenturou, rozhodnuto v příštích dnech.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce Zadávací dokumentace.

PŘÍLOHY

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti zasílejte GA ČR datovou schránkou a8uadk4, a to nejpozději do 3. 4. 2024. Předmět zprávy je „Způsobilost“. Je nutné také doložit výpis z evidence skutečných majitelů.

 

Důležité upozornění ke spolupráci s NCN:

V případě, že v roli Lead Agency vystupuje GA ČR a rozpočet v eurech u polské části rozpočtu uvedený v žádosti podané u GA ČR se výrazně liší od rozpočtu ve zlotých uvedeného v žádosti podané u NCN do systému OSF, bude projekt vyřazen z formálních důvodů. Aktuálně platný kurz pro přepočet euro/zlotý je dostupný na stránkách NCN.

Dalším důvodem pro vyřazení z formálních důvodů na straně NCN je nesoulad informací na české a polské straně v počtu členů týmů a jejich zařazení včetně výše požadovaných mezd.

Česká část žádosti musí obsahovat podrobný rozpis finančních požadavků včetně zdůvodnění, a to i co se týče polské strany projektu. Tyto informace přitom musí souhlasit s údaji uvedenými v polské přihlášce k NCN.

 

Potřebujete poradit?

 

Další informace

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Změna specializací panelů Lékařských a biologických věd

S účinností od 1. dubna 2024 dochází k úpravě náplní hodnoticích panelů v rámci oborové komise Lékařské a biologické vědy. Návrhy projektů zasílaných do soutěží vypsaných v roce 2024 je nutné přiřadit podle jejich zaměření do panelů s nově určenou náplní uvedenou níže.

Lékařské a biologické vědy

Specializace panelu

Biochemistry and cell biology:

 • Analytical biochemistry
 • Enzymes
 • Glycobiology
 • Proteomics and intermolecular interactions
 • Structural biology (incl. Macromolecular modelling)
 • Synthetic biology
 • Biochemistry and cell biology not elsewhere classified (lipid biology, protein biology, DNA and RNA biology)

Medical biochemistry and metabolomics:

 • Medical biochemistry – amino acids and metabolites
 • Medical biochemistry – carbohydrates
 • Medical biochemistry – inorganic elements and compounds
 • Medical biochemistry – lipids
 • Medical biochemistry – nucleic acids
 • Medical biochemistry – proteins and peptides (incl. medical proteomics)
 • Metabolic medicine

Genetics:

 • Anthropological genetics
 • Cell and nuclear division
 • Developmental genetics (incl. sex determination)
 • Epigenetics (incl. genome methylation and epigenomics)
 • Gene expression (incl. microarray and other genome-wide approaches)
 • Gene mapping
 • Genome structure and regulation
 • Genomics

Clinical sciences:

 • Medical genetics (excl. cancer genetics and neurogenetics)

 Medical biotechnology:

 • Gene and molecular therapy
 • Medical molecular engineering of nucleic acids and proteins

Bioinformatics and computational biology:

 • Bioinformatic methods development
 • Biological network analysis
 • Computational ecology and phylogenetics
 • Genomics and transcriptomics
 • Proteomics and metabolomics
 • Sequence analysis
 • Statistical and quantitative genetic
 • Translational and applied bioinformatics

Specializace panelu

Microbiology:

 • Bacteriology
 • Infectious agents
 • Microbial genetics
 • Virology

Medical microbiology:

 • Medical bacteriology
 • Medical infection agents (incl. prions)
 • Medical mycology
 • Medical parasitology
 • Medical virology

Evolutionary biology:

 • Host-parasite interactions
 • Microbial taxonomy

Clinical sciences:

 • Clinical microbiology
 • Infectious diseases

Immunology:

 • Allergy
 • Applied immunology (incl. antibody engineering, xenotransplantation and t-cell therapies)
 • Autoimmunity
 • Cellular imunology
 • Humoural immunology and immunochemistry
 • Immunogenetics (incl. genetic immunology)
 • Innate immunity
 • Transplantation imunology
 • Tumour imunology

Industrial biotechnology:

 • Biocatalysis and enzyme technology
 • Bioprocessing, bioproduction and bioproducts
 • Fermentation
 • Industrial microbiology (incl. biofeedstocks)
 • Industrial molecular engineering of nucleic acids and proteins

Specializace panelu

Biochemistry and cell biology:

 • Cell development, proliferation and death
 • Cell metabolism
 • Cellular interactions (incl. adhesion, matrix, cell wall)
 • Protein trafficking
 • Receptors and membrane biology
 • Signal transduction
 • Systems biology

Medical physiology:

 • Cell physiology

Evolutionary biology:

 • Biological adaptation
 • Evolution of developmental systems
 • Life histories
 • Phylogeny and comparative analysis
 • Speciation and extinction
 • Evolutionary biology not elsewhere classified

Genetics:

 • Molecular evolution

Medical biotechnology:

 • Regenerative medicine (incl. stem cells)

Reproductive medicine:

 • Foetal development and medicine
 • Reproduction

Specializace panelu

Oncology and carcinogenesis:

 • Cancer cell biology
 • Cancer diagnosis
 • Cancer genetics
 • Cancer therapy (excl. chemotherapy and radiation therapy)
 • Chemotherapy
 • Haematological tumours
 • Liquid biopsies
 • Molecular targets
 • Predictive and prognostic markers
 • Radiation therapy
 • Solid tumours
 • Oncology and carcinogenesis not elsewhere classified

Specializace panelu

Neurosciences:

 • Autonomic nervous system
 • Cellular nervous system (cellular and molecular neurobiology)
 • Central nervous system
 • Computational neuroscience
 • Neurology and neuromuscular diseases
 • Peripheral nervous system
 • Sensory systems
 • Neurosciences not otherwise specified (incl. neurobiology, neurophysiology, neuropharmacology, cognitive and behavioral neurosciences)

Biochemistry and cell biology:

 • Cell neurochemistry

Genetics:

 • Neurogenetics

Clinical sciences:

 • Pain
 • Psychiatry

Ophthalmology and optometry:

 • Ophthalmology
 • Vision science

Specializace panelu

Medical physiology:

 • Human biophysics
 • Systems physiology

Cardiovascular medicine and haematology:

 • Cardiology (incl. cardiovascular diseases)
 • Haematology
 • Respiratory diseases

Clinical sciences:

 • Anaesthesiology
 • Clinical chemistry (incl. diagnostics)
 • Clinimetrics
 • Dermatology
 • Diagnostic radiography
 • Emergency medicine
 • Endocrinology
 • Gastroenterology and hepatology
 • Nephrology and urology
 • Nuclear medicine
 • Orthopaedics
 • Otorhinolaryngology (excl. hearing research)
 • Pathology (excl. oral pathology)
 • Radiology and organ imaging
 • Rheumatology and arthritis
 • Rural clinical health
 • Sports medicine
 • Surgery
 • Venereology

Reproductive medicine:

 • Obstetrics and gynaecology

Dentistry:

 • Craniofacial biology
 • Dental therapeutics, pharmacology and toxikology

Pharmacology and pharmaceutical sciences:

 • Basic pharmacology
 • Clinical pharmacology and therapeutics
 • Pharmaceutical delivery technologies
 • Pharmaceutical sciences
 • Pharmacogenomics
 • Toxicology (incl. clinical toxicology)

Medical biotechnology:

 • Medical biotechnology diagnostics (incl. biosensors)
 • Nanomedicine
 • Nanotoxicology, health and safety

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Chráněno: TEST-P

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Čeští a brazilští vědci budou společně zkoumat nové slitiny titanu a jejich využití v lidských implantátech

Projekt zaměřený na vývoj nových slitin titanu pro zdravotnické implantáty metodou laserového tavení byl schválen k podpoře Grantovou agenturou České republiky (GA ČR) i jejím brazilským partnerem São Paulo Research Foundation (FAPESP).

Projekt financovaný GA ČR a FAPESP

Agentura Registrační číslo Navrhovatel Název Uchazeč Délka Oborová komise
FAPESP 24-11074J prof. RNDr. Miloš Janeček CSc. Moderní a funkčně gradované slitiny titanu připravené metodou selektivního laserového tavení Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 3 OK1 – technické vědy

Bilaterární spolupráce mezi GA ČR a FAPESP úspěšně probíhá již šestým rokem. Návrh projektu prošel hodnoticím procesem obou agentur a jeho předpokládaná doba řešení jsou tři roky. Každá z agentur bude hradit tu část nákladů, která připadne na vědce z její země.

 

Výsledky dalších mezinárodních výzev budou oznámeny po jejich potvrzení partnerskou agenturou.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Semináře s předsedou GA ČR v Praze a Brně

Chcete se dozvědět více o soutěžích, které Grantová agentura České republiky (GA ČR) vypisuje? Zajímá Vás, jak probíhá hodnoticí proces nebo s jakými novinkami GA ČR přichází v letošním roce? Těmto, ale i dalším tématům se budou věnovat semináře s předsedou GA ČR, které se uskuteční v Praze a Brně.

Semináře jsou určeny pro všechny zájemce pracující v oblasti vědy a výzkumu nebo pro zaměstnance grantových oddělení a jsou jedinečnou příležitostí dozvědět se více o GA ČR a jejích aktivitách přímo od jejího předsedy, prof. Petra Baldriana. Semináře proběhnou v českém jazyce a stejně jako v loňském roce je bude možné sledovat i online.

Praha

Brno

 

Je nezbytné se registrovat pro fyzickou i online formu účasti.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY