Nejlepší projekty českého základního výzkumu oceněny. Všechny získaly pozornost světové vědecké obce.

Praha 22. září 2014 – Řešitelé nejlepších projektů základního výzkumu dnes převzali Ceny předsedy Grantové agentury ČR. Hned dvě z nich získali vědci z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR, Jiří Čejka a Michal Fárník. První za objev nových typů zeolitů, druhý za výzkum solvatovaných elektronů v molekulových klastrech. Třetí Cenu předsedy Grantové agentury ČR obdržel Vítězslav Bryja z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně za výzkum komunikace buněk. Zvláštní čestné uznání si zasloužil Vojtěch Novotný, který se na Papui-Nové Guineji, v jednom z nejsložitějších biologických systémů světa, zabývá popisem nových druhů hmyzu i rostlin a společně s kolegy zkoumá jejich vzájemné vztahy.
Continue reading „Nejlepší projekty českého základního výzkumu oceněny. Všechny získaly pozornost světové vědecké obce.“

Čeští vědci vyvinuli několik nových typů zeolitů. Ty v minulosti nahradily škodlivé fosforečnany v pracích prášcích

Zakladatel české vědecké stanice na Papui-Nové Guineji oceněn

Continue reading „Zakladatel české vědecké stanice na Papui-Nové Guineji oceněn“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Mechanismus vzniku ozonové díry studují vědci v Praze

Continue reading „Mechanismus vzniku ozonové díry studují vědci v Praze“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Buňky v těle spolu mluví. Vědci z Brna zkoumají, jak.

Continue reading „Buňky v těle spolu mluví. Vědci z Brna zkoumají, jak.“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Charakterizace koliformních bakterií rezistentních k cefalosporinům a hodnocení rizika použití antimikrobiálních látek na jejich selekci

Continue reading „Charakterizace koliformních bakterií rezistentních k cefalosporinům a hodnocení rizika použití antimikrobiálních látek na jejich selekci“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Osobní ozdoby mladého paleolitu na Moravě: Tafonomická a technologická analýza

Continue reading „Osobní ozdoby mladého paleolitu na Moravě: Tafonomická a technologická analýza“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Mechanismy hluboké mozkové stimulace: Úloha subthalamu v motorických, vizuálních a afektivních procesech

Continue reading „Mechanismy hluboké mozkové stimulace: Úloha subthalamu v motorických, vizuálních a afektivních procesech“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Nové fotoaktivovatelné sloučeniny pro organickou chemii a biologii

Continue reading „Nové fotoaktivovatelné sloučeniny pro organickou chemii a biologii“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vývoj nové soustavy na měření otevřených feromagnetických vzorků s kontrolováním magnetizačního signálu

Continue reading „Vývoj nové soustavy na měření otevřených feromagnetických vzorků s kontrolováním magnetizačního signálu“

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY